Arbeids- (on)geschiktheid Schuldsanering

Als u schuldhulpverlening krijgt en geen betaald werk heeft, heeft u een sollicitatieplicht. Als u vindt dat u vanwege uw gezondheid niet (volledig) kunt werken, kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij de rechter-commissaris.  Hiervoor heeft u een sociaal medisch advies van de GGD nodig.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Afspraak maken

U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 088 – 308 3380 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur)
 

Hoe gaat de GGD te werk?

Het gesprek duurt ongeveer een half uur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De arts bespreekt met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan:

  • uw medicijngebruik,
  • uw lichamelijke en psychische problemen, en
  • uw mogelijkheden.

Meestal blijft het bij dit gesprek.
Soms voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming).

Belangrijk! 

  • als u medicijnen gebruikt: neem ze mee naar uw afspraak bij ons. Een lijstje van de apotheek is ook goed;
  • neemt ook de afsprakenkaart van de specialist mee, als u die heeft;
  • als u extra medische informatie in huis heeft, die belangrijk is voor uw aanvraag: neem het mee.


Het sociaal medisch advies van de GGD

Na het gesprek en het onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit naar de aanvrager (u of uw bewindvoerder). Daarna stuurt u, of uw bewindvoerder, het advies naar de rechter-commissaris. U kunt géén bezwaar maken tegen het medisch advies van de GGD.


De rechter-commissaris beslist

De rechter-commissaris beslist of u ontheffing van de sollicitatieplicht krijgt. Hiervoor gebruikt hij  eigen informatie én het sociaal medisch advies van de GGD. Dit besluit ontvangt u schriftelijk van de rechter-commissaris. Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de rechter-commissaris. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bij de rechter-commissaris een bezwaarschrift indienen.
 

Kosten

Het sociaal medisch advies kost € 283,14 (tarief 2019 incl. BTW). U betaalt dit met pin als u bij de GGD komt voor het gesprek. In veel gevallen kan uw bewindvoerder dit advies voor u aanvragen. Hij betaalt de kosten dan uit de boedel. In dat geval stuurt de GGD een rekening.
 

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda