Bestuurszaken

Aantal keer bekeken: 9294, Laatst gewijzigd: vrijdag, 08 juli 2016

Algemeen Bestuur RDOG

Het Algemeen Bestuur van de RDOG (AB) bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur van de RDOG geeft inhoudelijk sturing aan de taken van de GGD. Het AB gaat daarnaast over de sectoren RAV HM en GHOR HM. De Algemeen directeur RDOG HM is secretaris van het bestuur.

Meer informatie over het Algemeen Bestuur alsmede verslagen van AB-overleggen zijn te vinden op de website van de RDOG, www.rdoghm.nl.

Bestuurscommissies GGD

Tot en met 2014 waren er verschillende bestuurscommissies ingericht die de diensten van de GGD per subregio aanstuurden. Omdat de basisdiensten van de GGD HM per 2015 gelijk zijn geworden in de gehele regio Hollands Midden zijn de bestuurscommissies niet meer actief.

Dagelijks Bestuur

Zeven portefeuillehouders Volksgezondheid nemen zitting in het dagelijks bestuur van de RDOG HM.

Directie RDOG HM

Directeur van de RDOG HM is de heer J.M.M. de Gouw.

De heer De Gouw heeft daarnaast diverse nevenfuncties. Een overzicht van deze nevenfuncties staat op de website van de RDOG HM.

Organisatieverordening RDOG HM

De afspraken over de aansturing van de RDOG HM en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie van de RDOG HM zijn vastgelegd in de organisatieverordening van de RDOG HM.

Stemmen

Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl