Kwaliteitsbeleid

Aantal keer bekeken: 9, Laatst gewijzigd: vrijdag, 18 januari 2019

De GGD Hollands Midden biedt zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit en wil voor gemeenten, klanten en ketenpartners een betrouwbare organisatie zijn met deskundig personeel dat klantgericht werkt. Hier zetten we ons dagelijks voor in.

De RDOG HM wil dat de goede dingen goed worden gedaan. Ons kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor de borging daarvan. Het kwaliteitssysteem sluit aan bij de besturingsfilosofie (lerende organisatie) en vormt een vast onderdeel van de beleidscyclus. De klant en stakeholder(s) staan bij de RDOG centraal. De mate waarin de RDOG/GGD in staat is in te spelen op veranderende verwachtingen en behoeftes die samenhangen met de ontwikkelingen in de omgeving is leidend voor het leveren van goede en duurzame kwaliteit.

Kwaliteit: Kwaliteit staat voor continu verbeteren en voldoen aan afgesproken kwaliteitsnormen. De kernwaarden resultaatgericht, innovatief, samenwerken en klantgerichtheid zijn voor ons leidend. Pas als een product of dienst in grote mate aan de behoefte en verwachtingen voldoet is voor ons sprake van een hoge kwaliteit. Verbeteren is van iedereen, want iedereen is betrokken, elke dag! Medewerkers (teams) signaleren, creëren ontwikkelkansen waar mogelijk en lossen knelpunten op die in hun eigen macht staan. Waar nodig wordt er verbinding gelegd en samenhang gezocht met het grotere geheel.

Kwaliteitsmanagement: De PDCA-cyclus speelt een cruciale rol. Het management legt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en gaat uit van de kwaliteiten en competenties van de medewerker. Hiermee wordt de PDCA en het managen van het eigen werk van iedereen! Om alle activiteiten in samenhang te plaatsten is coördinatie noodzakelijk! Onder management vallen daarom alle afspraken die gemaakt worden om de organisatie te leiden en te beheersen en de kwaliteit ervan te borgen. Directie en management zien er op toe dat de organisatie in goede banen wordt geleid.

Kwaliteitsmanagementsysteem: De organisatie van de RDOG bestaat uit veel verschillende onderdelen die met elkaar in verbinding staan. Het management van de RDOG brengt de verbinding tot stand met behulp van het INK-model. In dit model staan vijf voorwaardenscheppende aandachtsgebieden en vier extern georiënteerde resultaatgebieden centraal. Het laatste aandachtsgebied is de terugkoppeling van de resultaten aan de verschillende organisatieonderdelen in de vorm van lerend vermogen en innovatie. De processen vormen het hart van de organisatie. Het gaat hier over de uitvoering, het verbeteren en vernieuwen. De processen vormen daarmee de verbinding tussen de voorwaardenscheppende aandachtsgebieden en de resultaatgebieden en vormen de motor voor het bereiken van de doelstellingen.

Klanttevredenheid: Wij willen onze producten en onze dienstverlening continu blijven verbeteren in afstemming met de eisen en de wensen van onze klanten. Hiervoor vragen we regelmatig onze opdrachtgevers en klanten hoe zij de dienstverlening van GGD Hollands Midden ervaren. Deze informatie helpt om steeds kritisch te blijven kijken naar ons werk. Ook klachten en tips zijn belangrijk. Deze helpen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren. Heeft u een klacht of een suggesties voor verbetering, dan kunt u het online klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt u dus ook gebruiken voor verbetersuggesties.

Contactpersoon

Anna Möller, kwaliteitsfunctionaris GGD Hollands Midden
telefoon 088 - 308 45 16
email: amoller@ggdhm.nl

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ