Kwaliteitsbeleid

Aantal keer bekeken: 5655, Laatst gewijzigd: donderdag, 25 februari 2021

De GGD Hollands Midden biedt zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit en wil voor gemeenten, klanten en ketenpartners een betrouwbare organisatie zijn met deskundig personeel dat klantgericht werkt. Hier zetten we ons dagelijks voor in.

De goede dingen goed doen

De GGD HM wil dat de goede dingen goed worden gedaan. Ons kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor de borging daarvan. Het kwaliteitssysteem sluit aan bij de besturingsfilosofie (lerende organisatie) en vormt een vast onderdeel van de beleidscyclus. De klant en stakeholder(s) staan bij de GGD centraal. De mate waarin de GGD in staat is in te spelen op veranderende verwachtingen en behoeftes die samenhangen met de ontwikkelingen in de omgeving, is leidend voor het leveren van goede en duurzame kwaliteit

Continu verbeteren

Kwaliteit staat voor continu verbeteren en voldoen aan afgesproken kwaliteitsnormen. De kernwaarden resultaatgericht, innovatief, samenwerken en klantgerichtheid zijn voor ons leidend. Pas als een product of dienst in grote mate aan de behoefte en verwachtingen voldoet, is voor ons sprake van een hoge kwaliteit. Verbeteren is van iedereen, want iedereen is betrokken, elke dag! Medewerkers (teams) signaleren, creĆ«ren ontwikkelkansen waar mogelijk en lossen knelpunten op die binnen hun macht liggen. Waar nodig wordt er verbinding gelegd en samenhang gezocht met het grotere geheel.
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) speelt een cruciale rol voor het leveren van kwaliteit. Om alle activiteiten in samenhang te plaatsten, is coƶrdinatie noodzakelijk! Onder management vallen daarom alle afspraken die gemaakt worden om de organisatie te leiden en te beheersen en de kwaliteit ervan te borgen. Directie en management zien er op toe dat de organisatie in goede banen wordt geleid.

Klanttevredenheid

Wij willen onze producten en onze dienstverlening continu afstemmen met de eisen en de wensen van onze klanten. Hiervoor vragen we regelmatig onze opdrachtgevers en klanten hoe zij de dienstverlening van GGD Hollands Midden ervaren. Deze informatie helpt om kritisch te blijven kijken naar ons werk. Ook klachten en tips zijn belangrijk. Deze helpen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren. Heeft u een klacht of een suggesties voor verbetering, dan kunt u het online klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor verbetersuggesties.

Contactpersoon

Liesbeth Osse
email: losse@rdoghm.nl