Privacy

Aantal keer bekeken: 7574, Laatst gewijzigd: dinsdag, 17 april 2018

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De GGD Hollands Midden vraagt vaak om persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens komen, samen met andere informatie die de GGD Hollands Midden over u heeft, in een (elektronisch) dossier.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) eist dat de GGD Hollands Midden behoorlijk en zorgvuldig met deze gegevens omgaat. De wet eist daarnaast een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet de GGD Hollands Midden duidelijk maken voor welk doel zij de gegevens verzamelt en verwerkt. Er mogen geen gegevens worden gevraagd en gebruikt zonder dat precies duidelijk is waarvoor.

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De GGD Hollands Midden is wettelijk verplicht te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat we bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de zorgen in kaart brengen en bespreken met een collega. Uiteraard bespreken we deze zorgen ook met het betreffende gezin. Wanneer er dan nog steeds zorg is, proberen we u zelf te ondersteunen of vragen we een andere organisatie om hulp op gang te brengen. We werken op deze manier om in een vroegtijdig stadium optimale zorg te bieden. Soms ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

Documenten

Folder bescherming persoonsgegevens (pdf)

Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (pdf)

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ