Missie, diensten en organogram

Aantal keer bekeken: 73831, Laatst gewijzigd: maandag, 15 april 2019

De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden (regionale dienst openbare gezondheidszorg). De afkorting GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst.
Ook de RAV (regionale ambulance voorziening) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) behoren tot de RDOG Hollands Midden.

De GGD Hollands Midden bestaat uit de drie sectoren Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ), Algemene GezondheidsZorg (AGZ) en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT). Daarnaast  worden verschillende diensten van de GGD HM verzorgd vanuit het stafbureau RDOG.

  • De sector Publieke Zorg voor de Jeugd staat voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en participeert in zorg- en beleids-netwerken. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voeren de medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hun werkzaamheden op de centra voor jeugd en gezin in de regio uit.
  • De sector Algemene Gezondheidszorg (AGZ) van de GGD Hollands Midden houdt zich bezig met de bestrijding van tuberculose, soa en infectieziekten, reizigersvaccinaties, medische milieukunde, technische hygiënezorg en sociaal-medische advisering.
  • De sector Maatschappelijke Zorg en Veilig thuis (MZVT) van de GGD Hollands Midden houdt zich bezig met Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het meldpunt Zorg en overlast , basiszorg coördinatie kwetsbare kinderen (BKK) en Veilig Thuis.
  • Het stafbureau levert een bijdrage aan regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. De diensten bestaan uit de onderdelen Epidemiologie, Beleidsontwikkeling en –advisering en Gezondheidsbevordering.

Missie en ambitie

De GGD Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de GGD HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is onze missie om die opdracht op een positieve, inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te geven, zowel voor medewerkers als klanten en doelgroepen.

De ambitie van de GGD HM bestaat eruit bij te dragen aan langer gezond leven in de regio, zodat de regio Hollands Midden gaat behoren tot de drie regio's met de hoogste gezonde levensverwachting van Nederland, zoals bepaald op grond van de gezondheidsscore, de determinantenscore, en de preventiescore.

Diensten GGD HM

Het document Producten en diensten 2019 GGD HM en GHOR HM (pdf) bevat een beschrijving van de verschillende basisdiensten en de uiteenlopende aanvullende diensten van de GGD HM.
De regio Hollands Midden bestaat uit verschillende subregio's:

  • Duin en Bollenstreek
  • Leiden en omstreken
  • Rijnstreek
  • Midden-Holland

Het takenpakket van de GGD is op enkele aanvullende onderdelen verschillend in deze subregio’s. Dit hangt samen met de  taken van de verschillende samenwerkingspartners per subregio en de keuzes van gemeenten bij de decentralisatie Jeugdhulp.

Voor verschillende aanvullende diensten wordt per gemeente subsidie aangevraagd.

Voor de volgende aanvullende diensten van de GGD is een uitgebreide toelichting beschikbaar: