Check

Gezond leven? Check het even!

In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgen alle jongeren een uitnodiging voor een digitaal gezondheidsonderzoek: ‘Gezond leven? Check het even!’.

Lees voor
  Contact

Klantcontactcentrum

T 088 - 254 23 84

(maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur)

 

De jongeren vullen de digitale vragenlijst op school in. In de onderbouw gaan de vragen over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. In de bovenbouw gaan de vragen over gezondheid, lichaam, gevoel, relaties, genotmiddelen en seksuele ontwikkeling.

Voorafgaand aan het invullen van de Check wordt een korte film over de werkwijze getoond. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen meteen feedback en advies bij de verschillende onderwerpen. Zij kunnen dan doorklikken naar betrouwbare websites met advies en informatie, zoals de jongerensite www.hoezitdat.info.

In de onderbouw worden alle jongeren uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek meten we de lengte en het gewicht.
In de bovenbouw worden jongeren uitgenodigd voor een gesprek bij bijzonderheden of wanneer de jongere zelf een gesprek wil. Als het nodig is vindt er, in overleg met de jongere, een gesprek plaats met ouders en eventueel andere betrokkenen.
Hier vind je een voorbeeld van de vragenlijst (pdf): voor de onderbouw en voor de bovenbouw

Rapportages

De GGD gebruikt de gegevens uit beide onderzoeken voor rapportages over de gezondheidssituatie van jongeren in de regio Hollands Midden. Uiteraard anoniem.

Privacy

Informatie over privacy en gegevensverwerking vind je hier.