Inactiviteit

Aantal keer bekeken: 2396, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In Nederland kan 3,5% van de ziektelast (een maat voor gezondheidsverlies uitgedrukt in verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte en het leven met een ziekte) worden toegeschreven aan een gebrek aan lichaamsbeweging. In Hollands Midden is 7% van de inwoners inactief; dit betekent zij geen enkele dag in de week aan de norm van 30 minuten matig intensief bewegen voldoen. In Nederland is 8% van de bevolking inactief.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Naarmate mensen ouder worden zijn zij vaker inactief

Naarmate inwoners van Hollands Midden ouder worden zijn zij vaker inactief, vooral vanaf 75 jaar. Vrouwen (7%) zijn iets vaker inactief dan mannen (6%), maar het verschil is klein .

inactief afbeelding1

Meeste inwoners inactief in Gouda en Waddinxveen

Het percentage inwoners dat inactief is, is het hoogst in Gouda (8,8%) en Waddinxveen (9,3%). In Nieuwkoop is het percentage het laagst (4,7 %).

inactief afbeelding2

Stabiele trend voor inactiviteit

Tussen 2012 en 2016 waren er geen significante verschillen voor het percentage inwoners dat inactief is.

Laagopgeleide inwoners vaker inactief

Van de laagst opgeleide inwoners van Hollands Midden is 18% inactief, dat is meer dan vier keer zo veel als van de inwoners die een hbo of wo (4%) opleiding afrondden. Van de mavo/lbo opgeleiden is 8% inactief en van de havo/vwo/mbo opgeleiden is 6% inactief.

Inwoners met een niet-westerse achtergrond vaker inactief

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond zijn bijna twee keer zo vaak (11%) inactief als autochtone inwoners (6%).

Alleenstaanden het vaakst inactief (19 t/m 64)

In Hollands Midden is 6% van de 19 t/m 64 jarigen inactief. Er zijn kleine verschillen voor de gezinssituatie, waarbij alleenstaanden het vaakst inactief zijn (8%).

Weduwen/weduwnaars relatief vaak inactief (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden is 9% inactief. Weduwen/weduwnaars zijn relatief vaak inactief (19%) en gehuwden relatief weinig (6%). Dit staat los van de leeftijd.

Gepensioneerden minst vaak inactief (19 t/m 64)

Van de (vroeg) gepensioneerde volwassenen in Hollands Midden is slechts 2% inactief; dit wordt verklaard door de leeftijd. Vanaf 55 jaar en ouder is de NNGB namelijk minder streng. Het percentage volwassenen met betaald werk dat inactief is, is ook relatief laag (4%). Werklozen, arbeidsongeschikten of inwoners die van de bijstand leven daarentegen zijn relatief vaak inactief, 14% van hen beweegt geen enkele dag minimaal 30 minuten matig intensief.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen twee keer zo vaak inactief

Inwoners die moeite hebben met rondkomen zijn bijna twee keer zo vaak (11%) inactief als inwoners die daar geen moeite mee hebben (6%).