Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

Aantal keer bekeken: 9555, Laatst gewijzigd: maandag, 22 oktober 2018

Een academische werkplaats is een gestructureerde, regionale samenwerking tussen één of meerdere GGD’en en een universiteit of onderzoeksinstituut. De GGD Hollands Midden is één van de deelnemers in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Deze AWPG werkt samen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en onderwijs over de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein in de regio Noordelijk Zuid-Holland.

Samenwerkingspartners awpgmiddel

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is een regionale netwerkorganisatie voor onderzoek en opleiding op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein. Het doel is het vergaren en verspreiden van kennis om de kwaliteit en de effectiviteit te verbeteren. De kernpartners in de AWPG NZH zijn het LUMC, TNO, Universiteit Leiden, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. Het wettelijk kader is de Wet Publieke Gezondheid. Deze stelt gemeenten verantwoordelijk voor een effectieve en doelmatige publieke gezondheid. De GGD’en voeren daarom de coördinerende taak van de werkplaats uit.

Doel

Het doel van de werkplaats is om theorie en praktijk van de publieke gezondheidszorg samen te brengen. Op die manier sluiten onderzoek en onderwijs beter aan op de praktijk en wordt in de praktijk meer gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis uit onderzoek (‘evidence based’). Het ideaal is dat dergelijke onderzoeksvragen vanuit de gemeentelijke beleidspraktijk naar boven komen. De driehoek beleid, onderzoek en praktijk krijgt dan gestalte en wordt dynamisch.

Kernpartners in onderzoek en opleiding

In de werkplaats werken de praktijkorganisaties GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden en de onderzoeks-/opleidingsorganisaties Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Universiteit Leiden (inclusief Campus Den Haag)  en TNO met elkaar samen.
Gezamenlijk voeren deze netwerkpartners praktijkgericht onderzoek uit over de effectiviteit en kwaliteit van de publieke gezondheid en het sociaal domein. Daarnaast zijn zij elkaars prioritaire partners in opleidingen; stages, gastcolleges, onderzoekplaatsen, nascholing en deskundigheidsbevordering. Zij wisselen, bij voorkeur met gesloten beurzen, daarbij in een win-winsituatie onderlinge arbeid uit.

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers

Naast de genoemde AWPG-kernpartners zijn ook andere relevante partijen bij de samenwerking in het AWPG-netwerk betrokken. De AWPG voert onderzoek bij voorkeur uit in opdracht van één of meerdere gemeenten uit het werkgebied. Dat bevordert de implementatiekans aanzienlijk. Afhankelijk van de onderzoeks- of adviesvraag betrekt de AWPG bij de uitvoering maatschappelijke en geestelijke zorgorganisaties, instellingen voor jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en hogescholen uit de regio.

Onderzoek

Onder de vlag van de AWPG-NZH zijn in 2016 diverse onderzoeken gestart, uitgevoerd en/of afgerond. Een actueel en compleet overzicht staat op de website www.awpgnzh.nl.
In 2016 is subsidie verkregen voor het project Sociaal makelaar in Gouda dat loopt tot maart 2018. Twee onderzoeksprojecten van fonds NutsOhra, gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen in Katwijk en in Leiden-Noord, hebben in 2016 beiden een vervolgsubsidie gekregen.

Themagroepen en aandachtsgebieden

De themagroepen sociaal domein/gezondheidsbevordering en infectieziekte bestrijding van de AWPG NZH fungeren als netwerken. Medisch Milieukundigen participeren in de landelijke AWP Medische Milieukunde, OGGZ is opgegaan in de G4 en Jeugdgezondheidszorg opgegaan in AWP Jeugd.  De AWP’en stemmen onderling gaf en verwijzen naar elkaar waar mogelijk en gewenst.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland: www.awpgnzh.nl.

Voor gemeenten is er een brochure (pdf) die uitlegt wat de AWPG NZH specifiek voor gemeenten kan betekenen.
Daarnaast zijn er acht filmpjes gemaakt over praktijkgerichte kortlopende onderzoeken.

Voor meer informatie over de werkplaats kunt u contact opnemen met Nienke Terpstra, coördinator, nterpstra@ggdhm.nl

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ