Alliantie Positieve Gezondheid

Aantal keer bekeken: 165, Laatst gewijzigd: dinsdag, 08 juni 2021

De alliantie

Na het inspiratiecongres dat GGD HM in november 2019 heeft gehouden is nu met een initiatiefgroep de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN opgericht. De groep bestaat uit: Reos, Marente, ROHWN, Welzijn Teylingen en Zorg en Zekerheid. De ambitie en stip op de horizon van de Alliantie is om in 2030 de meest positief gezonde regio te zijn, waar inwoners steeds vaker ervaren dat positieve gezondheid onderdeel is van ieders denken, doen en handelen en dat zij geïnspireerd zijn om regie over eigen leven en eigen wijk te pakken.

Kernwoorden van de Alliantie zijn: verbinding & plezier, wijkgericht en met lef.

De aanpak van de Alliantie

Om te bereiken dat inwoners ervaren dat positieve gezondheid breed ingebed is, zijn er drie werkgroepen opgericht:

  • Het leeratelier
  • Meten is weten
  • Inwoners betrokkenheid
  • Ontwikkeling Scholing

De Alliantie is een open beweging, waarbij organisaties nodig en welkom zijn om de doelstellingen van de alliantie te bereiken.

Het leeratelier

Veel inspiratie tijdens het Leeratelier Positieve Gezondheid

We kijken terug op een mooi en inspiratievol leeratelier dat werd gehouden op 25 maart 2021! Samen met drieënzestig deelnemers kwamen we online bij elkaar en deelden onze succesvolle voorbeelden. Hoe kunnen we Positieve Gezondheid verder brengen in de spreekkamer of huiskamer, in de praktijk of wijk en regionaal?

We delen de powerpoint presentatie met u om nog eens na te lezen of te delen met de mensen met wie u werkt. We maakten een artikel van het leeratelier. Dit informatieve artikel kunt u delen met uw collega's om hen te enthousiasmeren.

Heeft u de evaluatie al ingevuld?

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en behoeften voor een volgend leeratelier. Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u de evaluatie invullen?

Noteer alvast in uw agenda

Het volgend Leeratelier is op dinsdag 29 juni van 15.00 tot 17.00 uur! U krijgt nog een e-mail om u hiervoor aan te melden.

Namens de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden hartelijk dank voor uw deelname en tot het volgend leeratelier.

Ido de Vries (Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden)
Suzan van der Pas (Werkplaats Sociaal Domein & Leiden)
Ellen van Steekelenburg (GGD Hollands Midden)
Marieke van Schie (Reos)
Eva van Steenbergen (Reos)

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie