Gezondheidsverschillen

Aantal keer bekeken: 2486, Laatst gewijzigd: donderdag, 19 november 2020

Terugdringen van gezondheidsachterstanden

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is één van de speerpunten in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. De GGD zet zich al langer voor dit thema in en vindt een duurzame aanpak van het verkleinen van gezondheidsverschillen van groot belang. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Ze hebben vaker fysieke en psychische klachten en chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Ook hebben ze vaker een ongezonde leefstijl: ze bewegen minder, eten vaker ongezond en roken verhoudingsgewijs meer. De chronische stress als gevolg van leven in armoede maakt mensen ziek en zorgt ervoor dat mensen minder goede beslissingen, zowel op financieel gebied als wat betreft hun gezondheid.

Gezonde keuze, makkelijker gezegd dan gedaan

Het vermogen van mensen om ‘gezonde’ keuzes te maken en zich hieraan te houden, wordt vaak overschat. Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Ook omgevingsfactoren hebben invloed op de gezondheid, zoals de fysieke en sociale leefomgeving, de kwaliteit van huisvesting en de (fysieke) toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen.

Integrale aanpak

Als we niets doen zullen de gezondheidsverschillen groter worden. Met alle bijkomende gevolgen voor de mensen die het betreft en voor de samenleving.  Als antwoord op deze ontwikkeling richten wij ons op een brede integrale aanpak, waarin risicogroepen gesignaleerd en bereikt worden met interventies die ertoe leiden dat de ervaren gezondheid en levensverwachting toeneemt.

Deze interventies hebben vooral kans van slagen als er ook aandacht is voor achterliggende factoren, zoals gezondheidsvaardigheden, armoede en de directe leefomgeving.

De GGD kan het niet alleen

Als GGD kunnen we dat niet alleen, er is politieke wil voor nodig om hierop breed in te zetten en meerdere beleidsdomeinen te laten samenwerken op dit onderwerp. De GGD kan agenderen, met cijfers inzicht bieden, advies geven, bijdragen aan implementatie van interventies, subsidies aanvragen, maar vooral ook zelf in onze eigen klantcontacten zorg bieden die aansluit op wat mensen op dat moment nodig hebben.

De GGD is voorstander van stress-sensitief werken, waarbij in de zorg en dienstverlening rekening gehouden wordt met de doorwerking van stress op het gedrag. Door aanpassingen te maken in onder meer de wijze waarop gesprekken gevoerd worden, brieven opgesteld worden en spreekkamers ingericht worden, kunnen we de hulp- en dienstverlening effectiever maken.

Regionale werkgroep

De GGD is voorzitter van de regionale ambtelijke werkgroep verkleinen gezondheidsverschillen. Hierin participeren ambtenaren gezondheidsbeleid en ambtenaren werk en inkomen en participatie.

Meer informatie: Irene Lottman, ilottman@ggdhm.nl.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie