Onderzoek en cijfers

Aantal keer bekeken: 14214, Laatst gewijzigd: maandag, 30 november 2020

Een schat aan gezondheidsinformatie

Om de gezondheidssituatie van de inwoners van Hollands Midden te monitoren en te beschrijven, verzamelen we gezondheidsinformatie en factoren die dit beïnvloeden. De informatie presenteren we op verschillende manieren:

 

Onderzoek en gegevensverzameling GGD

Om de gezondheidssituatie van inwoners van Hollands Midden te monitoren en beschrijven, verzamelen de onderzoekers publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden informatie over gezondheid en factoren die dit beïnvloeden:

  • gedrag en leefstijl;
  • gezondheidszorg (gebruik van en vraag naar zorg);
  • sociale omgeving (sociale contacten, onderwijs etc.);
  • fysieke omgeving (veiligheid, woonomgeving etc.).

De GGD verzamelt gezondheidsgegevens van de bewoners van Hollands Midden middels:

  • gezondheidsenquêtes (jeugd, volwassenen tot 65 jaar, ouderen);
  • registraties (zoals infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, veilig thuis);
  • regionale of lokale gegevens die door andere organisaties worden verzameld (bijvoorbeeld CBS, RIVM, zorgaanbieders).

Uitkomsten van deze onderzoeken worden op verschillende manieren online (GGD website en Dashboard) en offline (rapporten en factsheets) gepresenteerd.

 

Extra onderzoek

We voeren op aanvraag extra onderzoek uit. Bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek of evaluatie onderzoek. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het team onderzoek van de GGD. Mail naar onderzoek@ggdhm.nl of tel: 088-308 30 00.

 


Nieuws

 

GGD Gezondheidsmeter 2020 gestart

In het najaar van 2020 vindt de GGD Gezondheidsmeter plaats (voorheen Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen). Dit onderzoek wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd, de laatste keer was in 2016 (zie gegevens onderaan). In Hollands Midden zijn ongeveer 64.000 inwoners van 18 jaar uitgenodigd mee te doen door een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, welzijn, leefstijl, leefomgeving etc. De resultaten worden in september 2021 verwacht en zijn dan te vinden op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Lees meer over de Gezondheidsmeter.

 

Cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 beschikbaar


In het najaar van 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land. In onze regio hebben 45 schoollocaties deelgenomen en bijna 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst ingevuld. De vragen gaan over de lichamelijke en psychosociale gezondheid, welzijn, leefstijl (oa alcohol, roken, drugs, bewegen, seksualiteit), vrije tijd en school. De cijfers zijn te vinden op ons dashboard: Eengezonderhollandsmidden.nl.

 

Nieuw dashboard: eengezonderhollandsmidden.nl

De GGD heeft in juli 2019 een nieuw dashboard gelanceerd. Het dashboard biedt gezondheidsgegevens op gemeente- en wijkniveau voor een gezonde gemeente. Cijfers worden geduid en er worden beleidsmogelijkheden aangeboden. Ga direct naar https://www.eengezonderhollandsmidden.nl 

 

  

Meer informatie over de gezondheidspeiling

We werken momenteel aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, zodat de nieuwe cijfers in medio 2020 beschikbaar zijn.
Wilt u meer informatie, zie Gezondheidsmonitor Jeugd najaar 2019
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie