Alcohol

Aantal keer bekeken: 10272, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Schadelijke gevolgen overmatig en zwaar alcoholgebruik

De schadelijke gevolgen van alcoholgebruik zijn talrijk en afhankelijk van hoe vaak en hoeveel alcohol wordt gedronken. De Gezondheidsraad adviseert ter preventie van aandoeningen zoals kanker en hart en vaatziekten, om verantwoord te drinken. Dit betekent helemaal geen alcohol of anders maximaal één glas per dag. In Hollands Midden drinkt 84% van de inwoners wel eens alcohol, 39% van de inwoners drinkt niet of maximaal één glas per dag. Gemiddeld drinkt men in Hollands Midden 8,1 glazen in de week. Landelijk ligt het percentage drinkers iets lager (82%) en drinkt 40% verantwoord.

Wanneer mannen gemiddeld minstens 21 glazen per week drinken of vrouwen minstens 14 glazen, is dat overmatig alcoholgebruik. In Hollands Midden drinkt 8% van de inwoners overmatig, ook dit komt in Hollands Midden iets vaker voor dan elders in Nederland (7%). Zware drinkers drinken minimaal één keer per week minstens 4 glazen (vrouwen) of 6 glazen (mannen) en lopen daardoor een hoger risico op bijvoorbeeld hersenschade, alcoholvergiftiging en (verkeers)ongevallen. Eén op de tien inwoners van Hollands Midden is een zware drinker, dit komt overeen met het landelijk cijfer.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Piek in overmatig alcoholgebruik bij 55 tot 70 jarigen

Naarmate inwoners ouder worden drinken zij vaker verantwoord, maar aan de andere kant komt overmatig alcoholgebruik ook vaker voor tussen de 55 en 75 jaar. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van 65 tot 75 jaar (12%). Zwaar alcoholgebruik is het hoogst bij volwassenen tot 30 jaar, 21% van de 19-24 jarigen en 15% van de 25-30 jarigen is een zware drinker.

alcohol afbeelding1

De helft van de vrouwen (51%) in Hollands Midden drinkt verantwoord, tegenover 28% van de mannen. Mannen drinken gemiddeld 10,2 glazen per week en vrouwen 5,8 glazen. Negen procent van de mannen in Hollands Midden is een overmatige drinker en zeven procent van de vrouwen, 13% van de mannen en 8% van de vrouwen drinkt zwaar. Vrouwen drinken relatief vaak wijn, sherry, port of cider. Bij mannen staan deze dranken op nummer twee en is bier de meest gedronken drank.

 

Soort alcohol dat gedronken wordt in Hollands Midden
  Mannen Vrouwen Totaal
Bier 78% 32% 54%
Licht alcoholische dranken 40% 29% 35%
Wijn, sherry, port, vermout, cider 61% 69% 65%
Likeur, advocaat, bessenjenever,
citroenjenever
19% 22% 20%
Jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac,
ouzo, raki, whisky, wodka of ander
gedestilleerd
42% 15% 29%
Alcohol gemengd met fris of sap, breezers, shooters 21% 17% 19%
Ander drankje met alcohol 9% 6% 8%

 

Inwoners van Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas gaan verantwoorder om met alcohol

Het percentage inwoners dat verantwoord drinkt varieert per gemeente. In Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas drinken meer mensen verantwoord, vergeleken met de andere gemeenten. Hetzelfde geldt voor Leiderdorp, maar daar is het verschil met de andere gemeenten niet significant. In Noordwijkerhout, Noordwijk, Nieuwkoop, Lisse, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en Leiden daarentegen drinken relatief weinig inwoners verantwoord. Inwoners van Noordwijkerhout drinken gemiddeld 10,4 glazen per week, dit is het meest van alle gemeenten in Hollands Midden. Inwoners van Zuidplas en Waddinxveen drinken gemiddeld het minste aantal glazen (6,8 glazen).

alcohol afbeelding 2

Zowel zwaar als overmatig alcoholgebruik hoog in Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Noordwijk en Noordwijkerhout

In een aantal gemeenten komt meer overmatig en zwaar alcoholgebruik voor dan elders in de regio. Dit geldt voor Kaag en Braassem (11% drinkt overmatig, 15% drinkt zwaar), Nieuwkoop (12% drinkt overmatig, 17% drinkt zwaar), Noordwijk (12% drinkt overmatig, 15% drinkt zwaar), Noordwijkerhout (13% drinkt overmatig, 14% drinkt zwaar). In Leiden is het percentage zware drinkers relatief hoog (12%), maar niet het percentage overmatige drinkers (9%). In Zuidplas en Gouda zijn juist gunstigere cijfers wat betreft alcoholgebruik (7% drinkt overmatig, 5% drinkt zwaar). In Waddinxveen is het percentage overmatige drinkers ook relatief laag (5%) en in Leiderdorp (7%), Oegstgeest (6%) en Voorschoten (6%) is dit het geval voor zwaar drinken.

alcohol afbeelding3

Inwoners van Hollands Midden drinken minder

Het percentage inwoners dat verantwoord drinkt is tussen 2012 en 2016 toegenomen van 37% naar 39%. In 2009 dronk men gemiddeld 10 glazen per week, in 2012 8,6 glazen en in 2016 8,1 glazen. Overmatig alcoholgebruik nam ook af van 12% in 2009 naar 9% in 2012 en 8% in 2016. Hetzelfde geldt voor zwaar drinken (12% in 2009, 11% in 2012 en 10% in 2016).

Laagopgeleiden drinken vaker verantwoord

Het percentage inwoners dat verantwoord drinkt is hoger bij inwoners met een lage opleiding dan bij hoger opgeleiden. Ruim twee derde (64%) van de inwoners met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding drinkt verantwoord, bij mensen met een hbo- of wo-opleiding is dit ruim een derde (34%).

Eén op de veertien 19 t/m 64 jarigen (7%) in Hollands Midden en één op de tien 65-plussers (10%) drinkt overmatig. De cijfers voor overmatig alcoholgebruik in relatie tot het opleidingsniveau laten voor 19 t/m 64 jarigen een ander beeld zien dan voor 65-plussers. Bij 19 t/m 64 jarigen zijn inwoners die een mavo/lbo opleiding afrondden iets vaker overmatig drinker (9%) en de laagst en hoogst opgeleiden minder vaak (6%). Bij 65-plussers daarentegen drinken relatief weinig inwoners met een mavo/lbo opleiding overmatig (8%) en zijn hoogopgeleiden juist het vaakst overmatige drinkers (13%).

Voor 19 t/m 64 jarigen is het percentage zware drinkers het laagst bij inwoners met een hbo of wo-opleiding (8% tegenover 13% van de inwoners met een lager opleidingsniveau). Bij 65-plussers zijn er geen significante verschillen in het opleidingsniveau van zware drinkers.

Minder alcoholgebruik bij inwoners met een niet-westerse achtergrond

Het alcoholgebruik van inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is lager dan dat van inwoners met een westerse of autochtone achtergrond. Ruim twee derde (68%) drinkt verantwoord, 4% drinkt overmatig, 6% drinkt zwaar en gemiddeld drinkt men 6,1 glazen per week. Van de autochtone inwoners drinkt 36% verantwoord, 8% overmatig, 11% zwaar en gemiddeld drinken zij 8,2 glazen per week.

Alcoholgebruik laagst onder volwassenen die samenwonen met een partner en kinderen (19 t/m 64)

Volwassenen van 19 t/m 64 jaar die samenwonen met hun partner en kinderen drinken minder dan inwoners in andere gezinssituaties. Zij voldoen vaker aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik (42%). Stellen zonder kinderen (34%), inwoners die samenwonen met andere volwassenen (21%) en inwoners die bij hun ouders wonen (32%) voldoen minder vaak aan de norm voor verantwoord drinken. Bij de laatste groep komt dit komt doordat zij vaak relatief jong zijn.

Alleenstaanden (9%) en partners die samenwonen maar geen kinderen hebben (8%) drinken significant vaker overmatig dan gemiddeld in Hollands Midden. Ook bij inwoners die bij hun ouders wonen is dit 8% en bij inwoners die met andere volwassenen samenwonen zelfs 11%. Bij deze groepen is dit echter geen significant verschil. Eén op de vijf inwoners die bij hun ouders wonen of samen met andere volwassenen, is een zware drinker (20%). Ook bij alleenstaanden is dit percentage hoger dan gemiddeld (14%). Overmatig en zwaar alcoholgebruik komen het minst vaak voor bij 19 t/m 64 jarigen die samenwonen met hun partner en kinderen (respectievelijk 5% en 6%).

Weduwen/weduwnaars gaan vaker verantwoord om met alcohol (65+)

Weduwen/weduwnaars gaan vaker verantwoord om met alcohol. Bijna twee derde van hen drinkt verantwoord (62%), dit is vaker dan 65-plussers met een andere burgerlijke staat. Gehuwde 65-plussers daarentegen voldoen het minst vaak aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik (42%).

Ook het percentage overmatige drinkers is laag bij weduwen/weduwnaars (7%) en hoog bij gehuwden (11%). Van de gescheiden 65-plussers drinkt eveneens 11% overmatig, maar dit is niet significant. Zwaar alcoholgebruik komt bij deze groep wel significant vaker voor (10%).

Alcoholgebruik hoger bij gepensioneerden (19 t/m 64)

Er zijn verschillen te zien in alcoholgebruik tussen inwoners met verschillende werksituaties. Van de huisvrouwen en huismannen voldoet 65% aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik en van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand is dit 52%. Inwoners met betaald werk (34%), inwoners in opleiding (30%) en gepensioneerden (28%) voldoen minder vaak aan deze norm. Bij inwoners in opleiding komt dat door de jongere leeftijd van deze groep.

Overmatig alcoholgebruik komt relatief vaak voor bij (vroeg) gepensioneerden (15%), zij drinken gemiddeld 10,8 glazen per week. Ook blijkt dat inwoners in opleiding relatief vaak zwaar drinken, een op de vijf (20%) van hen drinkt zwaar. Dit komt door hun jonge leeftijd. Bij huisvrouwen en huismannen is het percentage zware drinkers relatief laag (8%), zij drinken gemiddeld 6,0 glazen in de week.

Meer verantwoorde drinkers, maar ook meer zware drinkers bij mensen die moeite hebben met rondkomen

Het percentage inwoners dat verantwoord drinkt is hoger bij inwoners die moeite hebben met rondkomen (42%) dan bij inwoners die daar geen moeite mee hebben (39%). Het percentage zware drinkers daarentegen is ook hoger bij mensen die moeite hebben met rondkomen (12%) dan bij mensen die daar geen moeite mee hebben (10%). Er is geen significant verschil tussen beide groepen inwoners voor overmatig drinken.

Ouderen die overmatig drinken hebben minder vaak een slechte ervaren gezondheid

Overmatige drinkers van 65 jaar en ouder hebben minder vaak een slechte ervaren gezondheid (3%) dan ouderen die niet overmatig drinken (6%). Ook zijn zij vaker vitaal (77% tegen 71%), dat komt doordat ouderen die overmatig drinken vaak jonger zijn dan ouderen die niet drinken. Voor inwoners van 19 t/m 64 jaar zijn tussen overmatige drinkers en niet-overmatige drinkers geen significante verschillen gevonden in ervaren gezondheid en vitaliteit. Dit geldt ook voor het hebben van een hoog risico op een angststoornis of depressie en het hebben van langdurige aandoeningen, zowel bij ouderen als bij volwassenen. Inwoners van 19 t/m 64 die zwaar drinken hebben minder vaak langdurige aandoeningen (24%) dan inwoners die dit niet doen (32%). Dit heeft ermee te maken dat zwaar alcoholgebruik vaker voorkomt bij jonge volwassenen.

%MCEPASTEBIN%
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie