Drugsgebruik (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 4578, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Drugs hebben gezondheidsrisico’s

Het gebruik van drugs brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Afhankelijk van het soort drug kunnen onder andere depressie, angststoornissen, vergiftigingen, verslavingsproblematiek of gezondheidsschade op de lange termijn optreden. Naast het individu kan ook de omgeving te maken krijgen met negatieve gevolgen van drugs. Bijvoorbeeld door problemen in het gezin, op school of het werk, of door criminaliteit en overlast door drugsgebruik.
Van de inwoners van Hollands Midden heeft 7% in het afgelopen jaar softdrugs (cannabis, truffels of paddo’s) gebruikt, 3,7% gebruikte dit recentelijk (in de afgelopen vier weken). Eén op de vijfentwintig inwoners van Hollands Midden gaf aan dat zij in het afgelopen jaar harddrugs gebruikten, zoals amfetamine, LSD, ecstasy, cocaïne, heroïne, GHB en ketamine. Het recent gebruik was 1,4%. Het percentage gebruik van harddrugs is hoogstwaarschijnlijk hoger dan de cijfers aangeven, omdat gebruikers van deze middelen vaak ondervertegenwoordigd zijn in vragenlijstonderzoeken.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Drugsgebruik hoogst bij inwoners onder de dertig

In Hollands Midden is het percentage inwoners dat softdrugs en/of harddrugs gebruikt het hoogst bij inwoners onder de dertig jaar. Bijna een kwart van de volwassenen onder de vijfentwintig jaar en 17% van de 25 t/m 30 jarigen geeft aan dat zij in het afgelopen jaar softdrugs gebruikten. Voor harddrugs was dit respectievelijk 13% en 10%. Recentelijk (in de afgelopen 4 weken) gebruikte 9% van de 19 t/m 24 jarigen softdrugs en 7% van de 25 t/m 30 jarigen. Het harddrugsgebruik was recent bij 4,4% van de 19 t/m 24 jarigen en bij 3,1% van de 25 t/m 30 jarigen.

Eén op de tien mannen en één op de twintig vrouwen in Hollands Midden heeft in het afgelopen jaar softdrugs gebruikt. Ook bij harddrugs zijn er meer mannen (5,2%) die dit gebruikten dan vrouwen 3,0 %).

drugsgebruik afbeelding1

drugsgebruik afbeelding2

Drugsgebruik in Leiden relatief hoog

Het percentage inwoners dat drugs gebruikt varieert per gemeente. In Leiden is zowel het gebruik van softdrugs (14%) als gebruik van harddrugs (7%) veel hoger dan in andere gemeenten in de regio. In Bodegraven-Reeuwijk is het gebruik van softdrugs (2%) en harddrugs het laagst (1,8%). Het softdrugsgebruik in het afgelopen jaar is ook relatief laag in de Krimpenerwaard en Zuidplas (4 %).

drugsgebruik afbeelding3

Geen trend

In 2016 is aan de inwoners van Hollands Midden voor het eerst naar drugsgebruik gevraagd, het is daarom niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Drugsgebruik hoger bij havo-, vwo- en mbo-opgeleiden

Zowel het gebruik van softdrugs als dat van harddrugs is hoger bij inwoners van Hollands Midden met een havo, vwo of mbo opleiding (9% softdrugs en 5% harddrugs). Zij gebruiken bijna twee keer zo vaak softdrugs als inwoners met een mavo of lbo opleiding en meer dan drie keer zo vaak harddrugs als inwoners die alleen basisonderwijs volgden. Bij harddrugsgebruik komt dit doordat relatief veel jonge mensen dit opleidingsniveau hebben en het drugsgebruik hoger is bij jongeren. Het drugsgebruik is significant lager bij inwoners met een mavo of lbo opleiding.

drugsgebruik afbeelding 4

Inwoners met westerse migratieachtergrond vaker gebruiker van softdrugs

Inwoners van Hollands Midden met een westerste migratieachtergrond zijn bijna twee keer zo vaak gebruiker van softdrugs (13%) als inwoners met een Nederlandse of niet-westerse achtergrond (7%). Voor harddrugsgebruik zijn geen significante verschillen gevonden.

Hoogste drugsgebruik bij inwoners die samenwonen met volwassenen

Het percentage inwoners dat softdrugs gebruikt is het hoogst bij volwassenen die samen wonen met andere volwassenen (28%) of die bij hun ouders wonen (18%). Bij de laatste groep komt dit door hun relatief jonge leeftijd. Daarnaast gebruiken relatief veel alleenstaanden softdrugs (12%). Het beeld bij harddrugs is vergelijkbaar. Ook deze middelen worden relatief vaak gebruikt door inwoners die samen wonen met volwassenen (17%) of hun ouders (9%) en alleenstaanden (7%). Ook hier is de relatief jonge leeftijd van inwoners die bij hun ouders wonen een verklaring voor het hogere drugsgebruik. Stellen die samenwonen met hun partner en/of kinderen gebruikten het minst vaak soft- en harddrugs.

Inwoners in opleiding gebruiken relatief vaak drug

Inwoners in opleiding gebruiken relatief vaak drugs, een kwart gebruikt softdrugs en 15% gebruikt harddrugs. Het percentage softdrugsgebruikers is ook relatief hoog bij werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners die in de bijstand leven (12% softdrugs, 4% harddrugs). De percentages zijn het laagst bij (vroeg) gepensioneerden (1% softdrugs, 1% harddrugs) en huisvrouwen/huismannen ( 3% softdrugs, 0,2% harddrugs). Bij gepensioneerden komt dit door de relatief hoge leeftijd van deze groep.

Meer drugsgebruik bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

Bij inwoners van die moeite hebben met rondkomen is het gebruik van softdrugs hoger (14%) dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (6%). Hetzelfde geldt voor harddrugs (respectievelijk 7% en 4%). 

Inwoners die drugs gebruiken hebben vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie

Inwoners die softdrugs (15%) en/of harddrugs (10%) gebruiken hebben vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie dan inwoners die geen softdrugs (6%) en/ of harddrugs (6%) gebruiken. Inwoners die softdrugs gebruiken zijn bovendien minder vitaal (80%) en hebben vaker een slechte ervaren gezondheid (5%) dan inwoners die geen softdrugs gebruiken (86% vitaal, 3% slechte ervaren gezondheid). Voor langdurige aandoeningen zijn geen significante verschillen gevonden.

Inwoners die roken, overmatig en/of zwaar drinken gebruiken ook vaker drugs

Rokers in Hollands Midden gebruiken vaker softdrugs (20%) en/of harddrugs (10%) dan niet-rokers (3% softdrugs, 2% harddrugs). Hetzelfde geldt voor inwoners die overmatig drinken (13% softdrugs en 9% harddrugs tegen 5% softdrugs en 3% harddrugs) en inwoners die zwaar drinken (19% softdrugs en 12% harddrugs tegen 4% softdrugs en 2% harddrugs).

%MCEPASTEBIN%
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie