GGD bij crisis of ramp

Aantal keer bekeken: 10554, Laatst gewijzigd: vrijdag, 24 juli 2015

De GGD is de operationele dienst van en voor gemeenten tijdens grote ongevallen, rampen en crisissituaties.

Omschrijving

Een groot ongeval, ramp of crisis is een situatie waarbij ten gevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Nederland) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid zich voordoet of kan ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad.

Bij een groot ongeval, ramp of crisis is de GGD verantwoordelijk voor vier processen. Deze vier processen staan genoemd in de publieksinformatie over dit onderwerp.

Wettelijk kader

De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing. Deze is beschreven in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio.

GROP

Bij een groot ongeval, ramp of crisis wordt soms opgeschaald. Dat betekent dat dan het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) in werking treedt. De beslissing om de GGD op te schalen conform het GROP ligt bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) of een daartoe aangewezen plaatsvervanger.
Een GROP omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie vanaf de ontvangst van een melding van een dreigende crisis tot aan de afronding van de GGD-inzet.
Opschaling betekent dat binnen de GGD een crisisteam gaat functioneren.

Crisisteam

Voor de vier processen zijn procesleiders aangewezen die de uitvoering coördineren.
Daarnaast zijn binnen de GGD vijf voorzitters crisisteam benoemd die, ten tijde van een groot ongeval, ramp of een crisis, de coördinatie van het geheel oppakken. Naast de voorzitter eb de inhoudelijke procesleiders bestaat zo’n team uit een communicatieadviseur en vaak ook een epidemioloog. Daarnaast maken ondersteuners deel uit van het GGD-crisisteam.

Samenwerking

Ten tijde van een groot ongeval, ramp of crisis werken de GGD en de GHOR nauw samen. De GHOR is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige kolom. Deze bestaat o.a. uit de ambulancedienst, ziekenhuizen en huisartsen. De GGD draagt zorg voor de coördinatie van de vier processen die betrekking hebben op de publieke gezondheidszorg. De directeur Publieke Gezondheid stuurt zowel de GHOR als de GGD aan.
Daarnaast werkt de GGD nauw samen met de gemeente (of gemeenten) waar de crisis zich heeft voorgedaan en met de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Als de crisis een regio overstijgend karakter heeft, gaan sommige GGD-taken (bijvoorbeeld de communicatie) over naar de Rijksoverheid: het ministerie van VWS, en het RIVM.

Uitvoering

Lees meer over de taken die de GGD uitvoert in de publieksinformatie over dit onderwerp.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie