Veehouderij en gezondheid

Aantal keer bekeken: 12707, Laatst gewijzigd: dinsdag, 22 november 2016

De mogelijk nadelige gevolgen van veehouderij op de gezondheid staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Met name in gebieden waar veel veehouderijen zijn bestaat ongerustheid onder inwoners. Uitbreidingen van (intensieve) veehouderijen of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot zorgen van omwonenden en maatschappelijke organisaties. Wat is het effect van de intensieve veehouderij op het landschap, het dierenwelzijn en de volksgezondheid?

Onderzoek

In 2011 maakten drie onderzoeksinstituten (IRAS, NIVEL, RIVM) de resultaten bekend van een onderzoek over de mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Het onderzoek levert een eerste, belangrijke bijdrage aan de nog ontbrekende kennis over de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij in de lokale leefomgeving.
In 2014-2015 heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden, Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). In dit onderzoek zijn verbanden gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en gezondheid. Sommige effecten zijn negatief voor de gezondheid, andere zijn positief. Mensen die op korte afstand van veehouderijen wonen hebben minder vaak last van astma en neusallergieën. Dichtbij veehouderijen wonen minder mensen met COPD (chronische obstructieve longziekte), maar iemand met COPD die in de buurt van een veehouderij woont heeft vaker verergering van de klachten. Alle resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Maatschappelijke dialoog megastallen

Ook de landelijke politiek heeft aandacht voor intensieve veehouderij en de effecten hiervan op de maatschappij. In 2011 presenteerde de commissie Alders het rapport ‘Van mega naar beter’. In een reactie op dit rapport pleit GGD Nederland ervoor dat bij nieuwbouw en planontwikkeling geen intensieve veehouderij in een straal van 250 meter van woonkernen komt.
In 2012 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht: Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Volgens de raad zijn er aanwijzingen dat wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Maar de aard en omvang van die risico’s zijn niet precies bekend. Er is nog te weinig informatie om een wetenschappelijke onderbouwde norm vast te stellen voor een veilige afstand tussen een veehouderijbedrijf en woningen. Op beleidsmatige gronden kunnen er volgens de raad wel minimumafstanden tussen veehouderijen en woningen worden vastgesteld.

Meer informatie

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
Gezondheidsraad
RIVM
Veehouderij en gezondheid in de regio Hollands Midden, een notitie (2013) (pdf)
Gezondheid gebaat bij 250 meter afstand tussen intensieve veehouderij en burgerwoning (pdf)