Belemmerd door gezondheid

Aantal keer bekeken: 2136, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Ruim een derde van de inwoners van Hollands Midden voelt zich al zes maanden of langer belemmerd door gezondheidsproblemen. Dit hoeft niet altijd ernstig te zijn, de meeste inwoners voelen zich licht belemmerd (28%), maar 6% voelt zich ernstig belemmerd. Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden voelt 23% zich licht en 5% zich ernstig belemmerd. Van de 65-plussers voelt 44% zich licht en 9% zich ernstig belemmerd.

Bij 19 t/m 64 jarigen zijn de percentages inwoners die zich licht of ernstig belemmerd voelen vergelijkbaar met Nederland, maar 65-plussers uit Hollands Midden voelen zich iets vaker licht of ernstig belemmerd dan elders in Nederland (42% licht en 8% ernstig).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen voelen zich vaker ernstig belemmerd door hun gezondheid

Het percentage inwoners dat zich ernstig belemmerd voelt blijft gedurende lange tijd ongeveer gelijk, maar neemt vanaf 75 jaar snel toe. Vrouwen voelen zich vaker ernstig belemmerd door hun gezondheid dan mannen.

belemmerd door gezondheid afbeelding 1

Relatief de meeste 19 t/m 64 jarigen die belemmerd zijn door gezondheid wonen in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn voelt een relatief hoog percentage 19 t/m 64 jarigen (6%) zich ernstig belemmerd door hun gezondheid.

belemmerd door gezondheid afbeelding2

65-plussers in Gouda en Hillegom voelen zich relatief vaak ernstig belemmerd door hun gezondheid

In Gouda en Hillegom voelen 65-plussers zich het vaakst ernstig belemmerd door hun gezondheid, respectievelijk 12% en 13%. Ook in Noordwijk is het percentage 12%, maar daar is het verschil met de andere gemeenten niet significant.

belemmerd door gezondheid afbeelding3

Geen trend

In 2016 is het ervaren van belemmeringen door gezondheid op een andere manier gemeten dan voorheen, daarom zijn er geen trendcijfers beschikbaar.

Laagopgeleiden vaker belemmerd door gezondheid

Laagopgeleiden voelen zich vaker belemmerd door hun gezondheid dan hoogopgeleiden. Dit verschil geldt zowel voor 19 t/m 64 jarigen als voor 65-plussers. De laagst opgeleide 19 t/m 64 jarigen voelen zich bijvoorbeeld ruim vijf keer zo vaak (16%) ernstig belemmerd als hbo/wo opgeleiden (3%). En de laagst opgeleide 65-plussers voelen zich bijna drie keer zo vaak (17%) ernstig belemmerd als hbo/wo opgeleiden (6%).

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich vaker belemmerd door gezondheidsproblemen

19 t/m 64 jarigen met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich vaker (8%) ernstig belemmerd door hun gezondheid dan 19 t/m 64 jarigen met een westerse (5%) of autochtone (4%) achtergrond. Hetzelfde geldt voor 65-plussers. Van de niet-westerse 65-plussers voelt 14% zich ernstig belemmerd, bij westerse en autochtone 65-plussers is dit 7% en 9%.

Alleenstaanden voelen zich relatief vaak ernstig belemmerd door problemen met hun gezondheid (19 t/m 64)

Alleenstaanden van 19 t/m 64 jaar voelen zich relatief vaak belemmerd door problemen met hun gezondheid, 8% van hen voelt zich ernstig belemmerd. Gezinsleden die samen wonen met hun partner en kinderen voelen zich juist minder vaak ernstig belemmerd (3%).

Gehuwden minder belemmerd door problemen met gezondheid (65+)

Gehuwde 65-plussers voelen zich het minst vaak ernstig belemmerd (7%). Weduwen/weduwnaars voelen zich ruim twee keer zo vaak ernstig belemmerd (15%).

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand vaak belemmerd door gezondheid (19 t/m 64)

Gezondheid is voor een kwart van de 19 t/m 64 jarigen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand leven, een ernstige belemmering. Dit is vaak vergeleken met andere werksituaties. 19 t/m 64 jarigen met betaald werk voelen zich het minst vaak ernstig belemmerd door hun gezondheid (2,1%).

Moeite met rondkomen en belemmeringen vanwege gezondheid gaan vaak samen

Moeite hebben met rondkomen en belemmeringen vanwege gezondheid gaan vaak samen.
19 t/m 64 jarigen die moeite hebben met rondkomen voelen zich bijna vier keer zo vaak (11%) ernstig belemmerd als 19 t/m 64 jarigen die daar geen moeite mee hebben (3%). En 65-plussers die moeite hebben met rondkomen voelen zich dubbel zo vaak (17%) ernstig belemmerd als 65-plussers die goed rond kunnen komen (8%).

Inwoners die zich ernstig belemmerd voelen hebben minder vaak regie over hun leven

Inwoners die zich ernstig belemmerd voelen door gezondheidsproblemen hebben minder vaak regie over hun leven (46%) dan inwoners die zich niet of niet ernstig belemmerd voelen (92%).

Eenenveertig procent van de inwoners met ernstige belemmeringen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 33% van hen sport wekelijks, bij inwoners die zich niet of minder belemmerd voelen, zijn deze percentages een stuk hoger. 

belemmerd door gezondheid afbeelding4

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie