Diabetes

Aantal keer bekeken: 2244, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Ruim één miljoen Nederlanders heeft de chronische aandoening diabetes. Deze ziekte wordt ook wel suikerziekte genoemd. De meeste mensen met diabetes hebben diabetes type 2. Leefstijlfactoren zoals ongezonde voeding, te weinig bewegen, roken en overgewicht zijn risicofactoren voor het ontstaan van dit type diabetes. Van de inwoners van Hollands Midden heeft 6% diabetes. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen type 1 en type 2 diabetes.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Diabetes neemt toe met de leeftijd

Het percentage inwoners dat diabetes heeft neemt toe met de leeftijd. Mannen (6%) hebben iets vaker diabetes dan vrouwen (5 %).

diabetes afbeelding1

Geen grote verschillen tussen gemeenten

Het percentage inwoners met diabetes varieert per gemeente, maar er zijn geen grote relevante verschillen en de verschillen zijn bovendien niet significant.

Diabetes afbeelding 2

Geen significante toename diabetes

In 2009 had 5,2% van de inwoners van Hollands Midden diabetes, in 2012 was dit 5,4% en in 2016 5,6%. Deze toename is niet significant.

Laagopgeleiden hebben vaker diabetes dan hoogopgeleiden

Laagopgeleiden hebben vaker diabetes dan hoogopgeleiden. Meer dan één op de acht inwoners in de laagst opgeleide groep (met alleen basisonderwijs) en één op de tien inwoners met een mavo of lbo opleiding heeft diabetes. Voor hoger opgeleiden is dit één op de vijfentwintig (voor havo/vwo/mbo opgeleiden) of nog minder (voor hbo/wo).

Niet-westerse inwoners hebben vaker diabetes

Van de inwoners met een niet-westerse migratie-achtergrond heeft 9% diabetes, dit is vaker dan inwoners met een westerse of autochtone achtergrond, bij hen is dit 5%.

Gezinsleden in eenoudergezinnen hebben relatief vaak diabetes (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen heeft 3% diabetes. Diabetes komt het vaakst voor bij eenoudergezinnen (5%). Ook inwoners die samen wonen met hun partner (4%) hebben vaker diabetes. Inwoners die (nog) bij hun ouders wonen of die samen wonen met andere volwassenen hebben het minst vaak diabetes. Dit komt door hun jongere leeftijd.

Meer diabetes bij verweduwde ouderen door hogere leeftijd (65+)

Eén op de zeven 65-plussers in Hollands Midden heeft diabetes, maar er zijn verschillen voor de burgerlijke staat. Zo is het percentage ouderen met diabetes iets lager bij gehuwde ouderen (13%) en iets hoger bij verweduwde ouderen (17%), dit komt door de hogere leeftijd van deze laatste groep.

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben relatief vaak diabetes (19 t/m 64)

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben relatief vaak diabetes; 9% van hen heeft deze ziekte. Bij gepensioneerden is dit percentage bijna even hoog, maar daar wordt het hoge percentage veroorzaakt door de oudere leeftijd. Bij huisvrouwen en huismannen is het percentage diabetici ook relatief hoog (5%). Inwoners met betaald werk daarentegen hebben de ziekte minder vaak (2,2%), net als inwoners in opleiding (0,6%), maar dit laatste heeft te maken met hun relatief jonge leeftijd.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben vaker diabetes

Het percentage diabetici is hoger bij inwoners die moeite hebben met rondkomen (8%) dan bij inwoners die daar geen moeite mee hebben (5%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie