Volledig arbeidsongeschikt (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 2132, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Wanneer mensen langer dan twee jaar ziek zijn en hierdoor niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, worden zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en hebben zij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland zijn psychische problemen de meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid. Vaak gaat het om stress gerelateerde klachten zoals een burn-out, of om een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. In Hollands Midden is 3,7% van de inwoners volledig arbeidsongeschikt, landelijk is dit 4,8%. Daarnaast is één procent van de inwoners van Hollands Midden gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heeft daarbij betaald werk, een pensioen of is nog werkloos/werkzoekend.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Vanaf 50 jaar neemt arbeidsongeschiktheid snel toe

Het percentage inwoners in Hollands Midden dat volledig arbeidsongeschikt is, neemt tot vijftig jaar langzaam toe. Daarna volgt een snelle toename van 3% op 50-jarige leeftijd naar 8% op 64-jarige leeftijd. Vrouwen (4%) zijn iets vaker arbeidsongeschikt dan mannen (3%), maar dit verschil is niet significant. In de leeftijd van 45-59 jaar is dit verschil tussen mannen en vrouwen het grootst.

Volledig arbeidsongeschikt afbeelding1

In Alphen aan den Rijn zijn relatief veel inwoners volledig arbeidsongeschikt

Het percentage inwoners dat volledig arbeidsongeschikt is varieert van 1,6% in Teylingen tot 5,3% in Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn is de enige gemeente waar het percentage arbeidsongeschikten significant hoger is en alleen in Kaag-en Braassem (2,4%) is het percentage significant lager vergeleken met andere gemeenten in Hollands Midden.

Volledig arbeidsongeschikt afbeelding2

Arbeidsongeschiktheid bleef sinds 2012 ongeveer gelijk

In 2012 was 3,2% van de inwoners van Hollands Midden volledig arbeidsongeschikt, dit is vergelijkbaar met 2016 (3,7%).

Laagopgeleiden vaker arbeidsongeschikt dan hoogopgeleiden

Laagopgeleide inwoners die alleen basisonderwijs volgden (14%) of een mavo of lbo opleiding (7%) afrondden, zijn relatief vaak arbeidsongeschikt. Onder inwoners met een hbo- of wo- opleiding is dit percentage het laagst (2%).

Geen significante verschillen in de etniciteit van arbeidsongeschikten

Er zijn geen significante verschillen in de etniciteit van arbeidsongeschikten in Hollands Midden.

Alleenstaanden relatief vaak arbeidsongeschikt

Alleenstaanden zijn relatief vaak arbeidsongeschikt (8%) vergeleken met inwoners die in een andere gezinssamenstelling leven. Partners die samenwonen en kinderen hebben zijn het minst vaak arbeidsongeschikt (2%).

Een op de tien inwoners die moeite heeft met rondkomen is arbeidsongeschikt

Bijna een op de tien inwoners die moeite heeft met rondkomen is arbeidsongeschikt (10%). Inwoners die geen moeite hebben met rondkomen zijn dit minder vaak (3%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie