Wekelijkse activiteiten (65+)

Aantal keer bekeken: 2469, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Het regelmatig ondernemen van activiteiten is belangrijk voor het hebben van een sociaal netwerk en kan daarmee ook een positief effect hebben op gezondheid, bijvoorbeeld doordat sociale steun beschermt tegen eenzaamheid en depressie. In Hollands Midden onderneemt 80% van de ouderen ten minste één activiteit per week. Hierbij kan gedacht worden aan op bezoek gaan of bezoek krijgen, vrijwilligerswerk doen, oppassen, de kerk of moskee bezoeken, een hobby beoefenen of cursus volgen, activiteiten in een buurthuis of wijkcentrum doen, naar een café of restaurant gaan of het bezoeken van andere culturele activiteiten.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen ondernemen vaker tenminste één wekelijkse activiteit dan mannen

Het percentage vrouwen dat tenminste één wekelijkse activiteit onderneemt (82%) is hoger dan het percentage mannen (78%). Naarmate ouderen ouder worden hebben zij minder vaak wekelijks activiteiten. Van de 90-plussers onderneemt nog 69% wekelijks tenminste één activiteit.

Wekelijkse activiteiten afbeelding1

In Leiderdorp, Gouda en Leiden ondernemen relatief weinig ouderen wekelijks activiteiten

Het percentage ouderen dat wekelijks tenminste één activiteit onderneemt verschilt per gemeente. In Leiderdorp (74%), Gouda (75%) en Leiden (78%) ondernemen relatief weinig ouderen wekelijks activiteiten en in Noordwijkerhout (85%) en Bodegraven-Reeuwijk (86%) relatief veel.

Wekelijkse activiteiten afbeelding2

Percentage ouderen dat wekelijkse activiteiten onderneemt bleef ongeveer gelijk

Het percentage ouderen dat wekelijks ten minste één activiteit onderneemt bleef tussen 2009 en 2016 ongeveer gelijk.

Laagopgeleide ouderen ondernemen minder vaak wekelijkse activiteiten

Bijna drie kwart (74%) van de ouderen met de basisschool als hoogst voltooide opleiding onderneemt tenminste één activiteit per week; dit is relatief weinig. Ouderen met een mavo of lbo opleiding (81%) en ouderen met een hbo of wo opleiding (82%) hebben relatief vaak wekelijkse activiteiten.

Autochtone ouderen ondernemen relatief vaak wekelijkse activiteiten

Autochtone ouderen ondernemen vaker tenminste één wekelijkse activiteit (81%) dan ouderen met een westerse (74%) of niet-westerse migratieachtergrond (71%).

Ouderen die nooit gehuwd zijn geweest ondernemen minder vaak wekelijkse activiteiten

Ouderen die nooit gehuwd zijn geweest (76%) ondernemen minder vaak tenminste één activiteit per week dan ouderen met een andere burgerlijke staat.

Ouderen die geen moeite hebben met rondkomen ondernemen vaker wekelijkse activiteiten

Ouderen die geen moeite hebben met rondkomen (81%) ondernemen vaker wekelijkse activiteiten dan ouderen die hier wel moeite hebben (75%).

Minder eenzaamheid onder ouderen die wekelijks activiteiten ondernemen

Ouderen die wekelijks activiteiten ondernemen zijn minder vaak ernstig eenzaam (6%) dan ouderen die dit niet doen (16%). Ook hebben zij minder vaak een hoog risico op een angststoornis of depressie (4% tegen 9%) en/of een slechte ervaren gezondheid (4% tegen 9%). Drie kwart (75%) van de ouderen met wekelijkse activiteiten is vitaal, onder ouderen die dit niet doen is dit 55%.

Voor zowel ouderen van 65 tot 74 jaar als ouderen van 75 jaar en ouder is bezoek ontvangen of op bezoek gaan de meest uitgevoerde activiteit. Ook hebben beide leeftijdsgroepen ongeveer even vaak een hobby die zij iedere week uitoefenen. Ouderen van 65 tot 74 jaar passen vergeleken met oudere ouderen relatief vaak op (klein)kinderen, zijn vaker vrijwilliger en gaan vaker naar een café of uit eten. 75-plussers nemen vaker deel aan activiteiten van de kerk of moskee, of het buurthuis of wijkcentrum.

 

Wekelijkse activiteiten naar type activiteit* 65-75 jaar 75+
Op bezoek gaan bij of bezoek ontvangen van vrienden/familie 65% 68%
Uitoefenen van een hobby in georganiseerd verband (zingen, kaarten, enz.) 34% 36%
Oppassen op (klein)kinderen 39% 12%
Vrijwilligerswerk 30% 17%
Activiteiten van kerk of moskee 20% 31%
Activiteiten van een buurthuis of een wijkcentrum 8% 16%
Naar een café of restaurant gaan 12% 7%
Volgen van een cursus 8% 5%
Culturele activiteiten (film, theater, concert, museum) 6% 3%

 * Ouderen konden meerdere antwoorden invullen

 

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie