Werkloos/ werkzoekend (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 2319, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Mensen met betaald werk hebben vaker een goede gezondheid dan mensen die niet werken. Het hebben van een baan is een vorm van participatie, oftewel meedoen in de samenleving en meedoen vergroot de kans op gezondheid. Werkenden met gezondheidsproblemen daarentegen lopen een groter risico om hun baan te verliezen en werkloos te raken. Het werkloosheidscijfer in Hollands Midden is 3,7%; dat is lager dan gemiddeld in Nederland (4,3%).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Werkloosheid het hoogst bij 60-plussers

Op jonge leeftijd (19-30 jaar) zoeken relatief veel inwoners van Hollands Midden een baan (6%), maar het percentage werklozen is het hoogst bij inwoners van 60 jaar en ouder (7%). Gemiddeld genomen zijn vrouwen bijna even vaak werkloos als mannen, maar er zijn verschillen naar leeftijd. Tussen de 25 en 40 jaar en tussen de 45 en 50 jaar is het percentage werklozen bij vrouwen hoger dan bij mannen. Bij jonge volwassenen en 60-plussers is dit precies andersom.

Werkloos werkzoekend afbeelding1

In Lisse en Teylingen zijn relatief veel inwoners werkloos

In Lisse en Teylingen (7%) zijn relatief veel inwoners werkloos vergeleken met de andere gemeenten in Hollands Midden. In Oegstgeest en Noordwijk is de werkloosheid het laagst (2%) (maar niet significant lager dan in Hollands Midden).

Werkloos werkzoekend afbeelding2

Werkloosheid bleef sinds 2012 ongeveer gelijk

In 2012 was 3,5% van de inwoners van Hollands Midden werkloos, dit is vergelijkbaar met 2016 (3,7%).

Werkloosheid verschilt niet naar opleidingsniveau

De werkloosheid in Hollands Midden verschilt niet significant naar opleidingsniveau.

Autochtone inwoners minder vaak werkloos

Autochtone inwoners van Hollands Midden (3%) zijn minder vaak werkloos dan inwoners met een westerse (6%) of niet-westerse (6%) migratieachtergrond.

Laagste werkloosheid bij partners met kinderen

Vergeleken met inwoners in andere gezinssituaties is de werkloosheid het laagst bij partners die samenwonen en kinderen hebben (2%). Alleenstaanden (7%) en inwoners die bij hun ouders wonen (6%) zijn het vaakst werkloos.

Eén op de tien inwoners die moeite heeft met rondkomen is werkloos

Bijna een op de tien inwoners die moeite heeft met rondkomen is werkloos (10%). Dat is relatief vaak vergeleken met inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (3%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie