Praktijkvoorbeeld en interventie overzicht depressiepreventie

Aantal keer bekeken: 5451,Laatst gewijzigd: dinsdag, 03 september 2013

Praktijkvoorbeeld: E-learning Signaleren depressie

De e-learning Signaleren depressie is een online cursus voor HBO professionals die hun signaleringsvaardigheden voor depressie willen verbeteren. De cursus is een samenwerkingsproduct van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, de GGD Hollands Midden, LUMC en het Trimbos-instituut.
In zes online lessen leren cursisten depressieve klachten en risicofactoren bij cliënten in kaart te brengen, het gesprek aan te gaan met hun cliënten en cliënten te adviseren en te motiveren preventieve actie te ondernemen. Cursisten studeren middels een gevarieerd aanbod van didactische methoden. Zij leren onder andere het toepassen van motiverende gespreksvoering bij depressie en het aanleggen en onderhouden van een sociale kaart voor depressiepreventie. De cursus richt zich op professionals in de nulde en de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs. Voor wijk- en praktijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers is de cursus geaccrediteerd.
Meer informatie vindt u op www.signalerendepressie.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Marijke Ruiter mruiter@trimbos.nl of Nicolette van der Zouwe nvanderzouwe@ggdhm.nl.

Aanbevolen aanpak

Het Centrum Gezond Leven (van het RIVM) heeft per thema een handreiking gemaakt. In deze handreiking vindt u de mogelijkheden die gemeenten hebben om samen met partnerorganisaties leefstijlproblemen aan te pakken.
Handreiking van het Centrum Gezond Leven over het onderwerp depressie.

Interventies regio Hollands Midden

Interventies over het thema depressie voor de doelgroep jeugd vindt u op de website www.gezondeschoolhollandsmidden.nl.

Interventies over het thema depressie voor de doelgroep volwassenen / ouderen.pdf 

Interventies landelijk

Aanbevolen en goed beschreven interventies over het thema depressie op de website Loket Gezond leven van het RIVM. 

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ