Praktijkvoorbeeld en interventie overzicht depressiepreventie

Aantal keer bekeken: 7581, Laatst gewijzigd: vrijdag, 29 maart 2019

Depressiepreventie in de wijk

Psychische problemen en overmatig middelengebruik liggen vaak ten grondslag aan de hulpvragen waarmee sociale wijkteams te maken hebben. Tijdige signalering daarvan is belangrijk als wijkteams hun beoogde preventieve doelstelling willen waarmaken. De teams hebben de handen echter vol aan complexe casussen en komen vaak onvoldoende toe aan preventief werken of vroegsignalering.
De GGD Hollands Midden, Reos en het Trimbos instituut werkten samen in een project om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk te verbeteren. Professionals uit de wijk Ridderveld (Alphen aan den Rijn) en Gouda volgden in 2017/2018 een E-learning plus traject: zij volgden de online training Signaleren depressie en namen deel aan twee intervisiebijeenkomsten met een praktijkondersteuner GGZ en ervaringsdeskundigen. Het doel van de intervisiebijeenkomsten was uitwisselen en oefenen met elkaar zodat het geleerde beter beklijft. Daarnaast leerden de deelnemers elkaar en elkaars organisaties (beter) kennen.
Het project had tot doel de competenties van wijkteamprofessionals en hun onderlinge samenwerking in de wijk te vergroten.
Het project is gefinancierd door ZonMW en Trimbos onderzocht het effect ervan. Algemeen oordeel was dat de E-learning plus door de praktijkgerichte opzet erg werd gewaardeerd. Meer inzicht in de vier stadia van depressie in de depressietrap helpt om cliënten op de juiste manier te begeleiden.
Het onderzoek laat een overwegend positief beeld zien van professionals die na de E-learning plus (nog) meer vertrouwen hebben gekregen in hun vaardigheid om depressieve klachten te signaleren en te bespreken, cliënten te motiveren iets aan hun klachten te doen en cliënten toe te leiden naar passende zorg.
De handreiking geeft praktische informatie om de E-learning plus: depressiepreventie in de wijk te organiseren.

Aanbevolen aanpak

Het Centrum Gezond Leven (van het RIVM) heeft per thema een handreiking gemaakt. In deze handreiking vindt u de mogelijkheden die gemeenten hebben om samen met partnerorganisaties leefstijlproblemen aan te pakken.
Handreiking van het Centrum Gezond Leven over het onderwerp depressie.

Interventies regio Hollands Midden

Interventies over het thema depressie voor de doelgroep jeugd vindt u op de website www.gezondeschoolhollandsmidden.nl.

Interventies over het thema depressie voor de doelgroep volwassenen / ouderen.pdf 

Interventies landelijk

Aanbevolen en goed beschreven interventies over het thema depressie op de website Loket Gezond leven van het RIVM

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie