Eenzaamheid

Aantal keer bekeken: 3943, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Eén op de elf inwoners van Hollands Midden is ernstig eenzaam.

Negen procent van de inwoners van Hollands Midden is ernstig eenzaam. Het landelijk percentage voor ernstige eenzaamheid is 10%. Eenzaamheid is een negatieve subjectieve ervaring die ontstaat wanneer bestaande relaties met anderen afwijken van de persoonlijke wensen of verwachtingen daarover. Bij sociale eenzaamheid is het aantal of de kwaliteit van sociale relaties minder dan gewenst; 42% van de inwoners van Hollands Midden van 19 jaar en ouder voelt zich sociaal eenzaam, landelijk is dit 43%. Mensen die emotioneel eenzaam zijn missen intimiteit in persoonlijke relaties. Dit geldt voor 29% van de inwoners Hollands Midden en voor 31% van de Nederlanders.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

85-plussers vaker ernstig eenzaam

Tot 85 jaar is het percentage inwoners dat ernstig eenzaam is voor iedere leeftijdsgroep ongeveer gelijk, daarna stijgt dit. Sociale eenzaamheid stijgt met oplopende leeftijd, terwijl emotionele eenzaamheid daalt met oplopende leeftijd (tot 69 jaar). Vanaf 70 jaar stijgt het percentage ouderen dat zich emotioneel eenzaam voelt snel. Ernstige eenzaamheid en emotionele eenzaamheid komen vaker voor bij vrouwen. Mannen daarentegen zijn vaker sociaal eenzaam.

Eenzaamheid afbeelding1

Percentage inwoners dat zich eenzaam voelt verschilt per gemeente

Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt verschilt per gemeente. In Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn is men minder vaak (6%) ernstig eenzaam dan in andere gemeenten in de regio en in Leiden juist vaker (11%). In Noordwijk, Waddinxveen en Oegstgeest is het percentage inwoners dat ernstig eenzaam is ook hoger, maar niet significant.

Eenzaamheid afbeelding2

Toename eenzaamheid

Het percentage inwoners van Hollands Midden dat zich eenzaam voelt, is sinds 2009 toegenomen. Dit geldt voor ieder type eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid nam toe van 22% in 2009 naar 29% in 2016, sociale eenzaamheid van 39% naar 42% en ernstige eenzaamheid van 6% naar 9%.

Laagopgeleiden vaker ernstig eenzaam dan hoogopgeleiden

Laagopgeleiden zijn vaker ernstig eenzaam dan hoogopgeleiden. Ernstige eenzaamheid komt bijna drie keer zo vaak voor bij mensen die geen opleiding volgden of alleen basisonderwijs afgerond hebben (17%) als bij mensen die een hbo-of wo- opleiding hebben afgerond (6%). Inwoners met een mavo of lbo opleiding zijn ook iets vaker ernstig eenzaam (11%).

Minder eenzaamheid bij inwoners met Nederlandse achtergrond

Inwoners met een Nederlandse achtergrond zijn minder eenzaam dan inwoners met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Ernstige eenzaamheid komt meer dan drie keer zo vaak voor bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (24%) als bij inwoners met een Nederlandse etniciteit (7%). Van de inwoners met een westerste migratie achtergrond is 14% ernstig eenzaam.

Alleenstaanden vaakst eenzaam (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden is 9% ernstig eenzaam. Het percentage eenzame 19 t/m 64 jarigen is het hoogst bij alleenstaanden, van hen is één op de vijf ernstig eenzaam (20%). Ook gezinsleden uit een eenoudergezin zijn relatief vaak eenzaam (16%). Gezinsleden die samen wonen met hun partner (7%) en/of kinderen (5%) zijn juist minder vaak eenzaam.

Gehuwde 65-plussers minst vaak ernstig eenzaam (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden is 8% ernstig eenzaam. Bij gehuwde 65-plussers is het percentage ernstig eenzamen het laagst (4%) en bij gescheiden 65-plussers het hoogst (22%). Van de inwoners die nooit gehuwd zijn geweest is 16% ernstig eenzaam en van de weduwen/weduwnaars 15%.

Kwart van de werklozen, arbeidsongeschikten of mensen in de bijstand is ernstig eenzaam (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen die werkloos, arbeidsongeschikt zijn of leven in de bijstand is ruim een kwart ernstig eenzaam. Bij huisvrouwen/huismannen is dit percentage een stuk lager (14%), maar nog altijd hoger dan bij gepensioneerden (7%) en inwoners met betaald werk (4%).

Moeite hebben met rondkomen en eenzaamheid gaan vaak samen

Naarmate inwoners van 19 jaar en ouder meer moeite hebben met rondkomen, komt eenzaamheid vaker voor. Van de inwoners met grote moeite om rond te komen is bijna een derde ernstig eenzaam. Het percentage is ook hoog voor inwoners die enige moeite hebben met rondkomen, van hen is 18% ernstig eenzaam. Inwoners die geen enkele moeite hebben met rondkomen zijn het minst vaak eenzaam.

Een op de drie ernstig eenzame inwoners heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie

Bijna een op de drie ernstig eenzame inwoners in Hollands Midden (31%) heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie, dit is veel vaker dan inwoners die niet ernstig eenzaam zijn (4%). Inwoners die ernstig eenzaam zijn, zijn ook minder vaak vitaal (36% tegen 74%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie