Huiselijk geweld (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 1011, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Huiselijk geweld is lichamelijk, psychisch of seksueel geweld dat iemand uit de huiselijke kring van een slachtoffer pleegt. De dader kan een gezins- of familielid zijn, maar ook een huisvriend of de buurman. De politie in Nederland registreert jaarlijks 65.000 incidenten van huiselijk geweld, maar dit is slechts een klein deel (naar schatting 12%) van het werkelijk aantal gevallen in Nederland. Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden geeft acht procent aan ooit slachtoffer geweest te zijn van huiselijk geweld.

Vrouwen (12%) in Hollands Midden waren drie keer zo vaak slachtoffer als mannen (4%). Slachtoffers geven het vaakst aan dat zij te maken kregen met psychisch of emotioneel geweld. Geen enkele man gaf aan dat hij ongewenst seksueel benaderd werd terwijl 19% van de vrouwen dit heeft meegemaakt. Mannen maakten vergeleken met vrouwen relatief vaak lichamelijk geweld mee. Ex-partners zijn het vaakst de dader van het geweld, gevolgd door de (stief)ouders van het slachtoffer. Bij zeventig procent van de slachtoffers vond het geweld langer dan vijf jaar geleden plaats, bij 19% was dit tussen één en vijf jaar geleden en bij 11% was dit in het afgelopen jaar.

Vorm huiselijk geweld Man Vrouw Totaal
Psychisch of emotioneel geweld 73% 79% 77%
Lichamelijk geweld 65% 53% 56%
Ongewenste seksuele toenadering - 19% 14%
Seksueel geweld 9,7% 16,1% 14%

Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Percentage inwoners dat slachtoffers was van huiselijk geweld verschilt per gemeente

Het percentage inwoners dat ooit slachtoffer was van huiselijk geweld loopt uiteen van 5% in Bodegraven Reeuwijk tot 10% in Gouda en Leiden. Er zijn geen significante verschillen tussen gemeenten.

Huiselijk geweld afbeelding1

Stabiele trend voor huiselijk geweld

Tussen 2009 en 2016 waren er geen significante verschillen voor het percentage inwoners dat ooit te maken kreeg met huiselijk geweld.

Hoogopgeleiden minder vaak slachtoffer huiselijk geweld

Inwoners van Hollands Midden met een hbo of wo-opleiding geven minder vaak aan dat zij ooit slachtoffer waren van huiselijk geweld dan lager opgeleiden.

Inwoners met Westerse migratieachtergrond vaakst slachtoffer huiselijk geweld

Een op de acht inwoners van Hollands Midden met een westerse migratieachtergrond is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Dit is relatief vaak vergeleken met inwoners met een autochtone of niet-westerse achtergrond.

Familieleden in eenoudergezin vaakst slachtoffer van huiselijk geweld

Familieleden in eenoudergezinnen geven het vaakst aan dat zij ooit slachtoffer waren van huiselijk geweld (16%), gevolgd door volwassenen die met andere volwassenen samenwonen (15%) en alleenstaanden (14%). Wanneer partners samenwonen en/of kinderen hebben zijn de percentages het laagst (5% en 6%). Bij inwoners die bij hun ouders wonen is dit vergelijkbaar, maar is er geen significant verschil.

Eén op vijf arbeidsongeschikten, werklozen of inwoners in de bijstand slachtoffer van huiselijk geweld

Bijna een op de vijf (19%) arbeidsongeschikten, werklozen of inwoners in de bijstand geeft aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Dit is erg vaak vergeleken met inwoners die betaald werk hebben, gepensioneerd zijn, een opleiding volgen of het huishouden doen.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen drie keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld

Inwoners die moeite hebben met rondkomen (18%) zijn drie keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld als inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (6%).

Slachtoffers van huiselijk geweld hebben minder vaak regie over hun leven

Slachtoffers van huiselijk geweld hebben minder vaak het gevoel dat zij regie over hun leven hebben (81%) dan inwoners die daar geen slachtoffer van zijn (93%). Ook hebben slachtoffers vaker een slechte ervaren gezondheid (8% tegen 3%) en zijn zij minder vaak vitaal (70% tegen 86%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie