Ouderenmishandeling (65+)

Aantal keer bekeken: 1601, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In Nederland wordt 5,4% van de 65-plussers mishandeld door familieleden, partners, vrienden of zorgverleners van wie zij afhankelijk zijn. Ouderenmishandeling kan lichamelijke en psychische mishandeling zijn, maar ook verwaarlozing en financiële uitbuiting vallen hieronder. In Hollands Midden geeft 4,5% van de 65-plussers aan dat zij in het afgelopen jaar mishandeld werden. Enkele vormen van mishandeling komen vaak voor, zo gaat het in drie kwart van de gevallen om beledigingen, treiteren, schelden en kleineren en wordt 18% van de mishandelde ouderen financieel benadeeld. Veertien procent van de mishandelde ouderen krijgt doelbewust niet de hulp die zij nodig hebben om zich bijvoorbeeld te wassen of naar het toilet te gaan.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Geen significante verschillen in leeftijd en geslacht

Er is zijn geen significante verschillen in leeftijd en geslacht voor het percentage 65-plussers dat mishandeld wordt.

Geen significante verschillen tussen gemeenten voor ouderenmishandeling

Het percentage ouderen dat mishandeld wordt varieert van 2,3% in Hillegom tot 6,2% in Oegstgeest. Er zijn geen significante verschillen tussen gemeenten.

Ouderenmishandeling 2016

Nog geen trends

In 2016 is bij 65-plussers voor het eerst gevraagd naar ouderenmishandeling, het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Meer ouderenmishandeling bij gescheiden ouderen en ouderen die moeite hebben met rondkomen

Voor opleidingsniveau en etniciteit zijn geen significante verschillen gevonden. Wel valt voor de burgerlijke staat op dat ouderen die gescheiden zijn vaker mishandeld worden (7,7%). Er is ook een groot verschil tussen het percentage mishandelde ouderen die moeite hebben met rondkomen (7,8%) en ouderen die daar geen moeite mee hebben (3,9%).

Slachtoffers van ouderenmishandeling hebben minder vaak regie over hun leven

Slachtoffers van ouderenmishandeling hebben minder vaak het gevoel dat zij regie over hun leven hebben (66%) dan ouderen die daar geen slachtoffer van zijn (85%). Ook hebben slachtoffers vaker een slechte ervaren gezondheid (11% tegen 5%) en zijn zij minder vaak vitaal (58% tegen 72%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie