Suïcide gedachten

Aantal keer bekeken: 1988, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Denken aan suïcide

In Hollands Midden geeft ruim zes procent van de inwoners aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden serieus aan suïcide hebben gedacht. Met name jongere volwassenen geven aan dat zij deze gedachten hadden en bij vrouwen is het percentage vergelijkbaar met mannen. Een klein aandeel geeft aan dat zij ook een suïcidepoging deden (0,2 %).

Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

denken aan suicide afbeelding1

Percentage inwoners dat aan suïcide dacht hoogst in Leiden

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar aan suïcide heeft gedacht is het hoogst bij Leidenaren. In Bodegraven Reeuwijk, Noordwijkerhout en Teylingen daarentegen is het percentage lager dan in de regio.

denken aan suicide afbeelding 2

Toename suïcidale gedachten

Tussen 2009 en 2012 is het percentage inwoners dat aan suïcide heeft gedacht afgenomen van 5,3% naar 4,2%. Na 2012 nam dit percentage echter flink toe naar 6,4% in 2016.

Eén op de twaalf inwoners met een havo, vwo of mbo opleiding heeft wel eens aan suïcide gedacht

Een op de twaalf inwoners met een havo, vwo of mbo opleiding heeft aan suïcide gedacht (8%), dit is relatief vaak. Hetzelfde geldt voor inwoners die alleen basisonderwijs volgden, maar hier is het verschil niet significant. Het percentage is het laagst bij hbo/wo opgeleiden; van hen heeft 5% aan suïcide gedacht.

Percentage inwoners met suïcidegedachten het laagst bij autochtonen

Het percentage inwoners dat aan suïcide heeft gedacht is het laagst bij autochtone inwoners (6%) en het hoogst bij inwoners met een westerse migratieachtergrond (9%).

Percentage inwoners met suïcidegedachten het hoogst bij alleenstaanden (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden heeft 7% in het afgelopen jaar aan suïcide gedacht. Dit percentage is het hoogst is bij alleenstaanden, één op de zeven van hen heeft er aan gedacht om zijn of haar leven te beëindigen. Maar ook relatief veel 19 t/m 64 jarigen die nog bij hun ouders wonen (12%) of die samenwonen met andere volwassenen (11%) hebben daar aan gedacht. Bij deze groepen worden de hoge percentages veroorzaakt door hun jongere leeftijd. Partners die samenwonen met (3%) of zonder kinderen (6%) hebben minder vaak suïcidale gedachten.

Percentage inwoners met suïcidegedachten het hoogst bij ouderen die gescheiden zijn (65+)

Van de 65-plussers heeft 4% wel eens aan suïcide gedacht. Het percentage is het hoogst bij gescheiden 65-plussers (9%) en het laagst bij gehuwden (3%).

Een op vijf arbeidsongeschikten, werklozen of inwoners in de bijstand dacht wel eens aan suïcide (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen die arbeidsongeschikt of werkloos zijn of in de bijstand leven heeft één op de vijf aan suïcide gedacht. Dit is relatief veel. Hetzelfde geldt voor 19 t/m 64 jarigen in opleiding, ook bij hen is het percentage inwoners dat aan suïcide dacht hoger (13%). Bij gepensioneerden is het percentage het laagst (3%) door hun oudere leeftijd.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben vaker suïcidale gedachten

Het percentage inwoners dat serieus aan suïcide heeft gedacht is bij inwoners die moeite hebben met rondkomen (16%) bijna vier keer zo hoog als bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (5%).

Tussen 2009 en 2012 is het percentage inwoners dat aan suïcide heeft gedacht afgenomen van 5,3% naar 4,2%. Na 2012 nam dit percentage echter flink toe naar 6,4% in 2016.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie