Sociaal economische gezondheidsverschillen

Aantal keer bekeken: 5600,Laatst gewijzigd: dinsdag, 04 juli 2017

Conferentie Gezondheid en Armoede, 11 mei 2017

Via de link kunt u het verslag van de conferentie (pdf) lezen

Gezondheidsachterstanden groot en weerbarstig

In Nederland overlijden laagopgeleide mensen gemiddeld zes tot zeven jaar eerder dan hoogopgeleiden. Bovendien leven hoogopgeleiden gemiddeld 17 jaar langer zonder beperkingen. Een deel van deze verschillen kan verklaard worden door een hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s bij lager opgeleiden zoals slechtere woonomstandigheden en belastender arbeidsomstandigheden. De verschillen zijn echter ook het gevolg van ongezonde leefgewoonten.

Ook in Hollands Midden duidelijke gezondheidsachterstanden

Inwoners van Hollands Midden met een lage sociaaleconomische status hebben een minder gunstige (ervaren) fysieke en psychische gezondheid. Onder deze groep komen minder gezonde leefgewoonten  vaker voor. Ook niet-westerse allochtonen vormen een kwetsbare groep. Bij deze groep is het verschil slechts gedeeltelijk te verklaren door de gemiddeld lagere sociaaleconomische status van allochtonen: ook de etnische achtergrond zélf houdt verband met de (ervaren) gezondheid.

Kwetsbare ouderen in de regio vaker alleenstaand en minder hoog opgeleid

Vergeleken met minder of niet-kwetsbare ouderen zijn de kwetsbare ouderen vaker alleenstaand, minder hoog opgeleid en moeten zij vaker van alleen AOW rondkomen. In Hollands Midden is één van de vijf 65-74 jarigen kwetsbaar, van de 75 plussers is dat twee van de vijf. Kwetsbaarheid bij ouderen wordt gedefinieerd als een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale tekorten in het functioneren. Kwetsbare ouderen maken meer gebruik van de gezondheidszorg en hebben vaker behoefte aan extra zorg.

Lees meer over dit onderwerp in ons factsheet  Kwetsbare groepen (pdf)

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ