Wat gebeurt er met de uitkomsten van de Gezondheidsmeter in de Krimpenerwaard?

Aantal keer bekeken: 63, Laatst gewijzigd: maandag, 05 oktober 2020

Half september is de GGD Hollands Midden de gezondheidsmeter 2020 gestart. Een onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van inwoners in de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden.

Zo’n 64.000 inwoners ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan de Gezondheidsmeter. Door het invullen van deze vragenlijst geven zij samen inzicht in de stand van de gezondheid in gemeenten en wijken. Op basis van de uitkomsten gaan onder andere gemeenten aan de slag om de gezondheid te verbeteren. Zo ook de gemeente Krimpenerwaard.

 

Gemeente Krimpenerwaard pakt vijf thema’s aan

Begin 2020 heeft de gemeente Krimpenerwaard de nota Gezondheid vastgesteld. In deze nota staan vijf thema’s waar de gemeente komende jaren mee aan de slag gaat:

  1. gezond gewicht; 
  2. mentaal welbevinden; 
  3. gezonde leefomgeving
  4. gezond en kansrijk opgroeien en
  5. verantwoord middelengebruik.

Op de vraag waarom precies deze thema’s gekozen zijn, geeft Marijke Menting, beleidsmedewerker gemeente Krimpenerwaard antwoord: “We vroegen ons af wat hoge gezondheidsrisico’s zijn voor onze gemeente en in welke kernen van de gemeenten dit in meer of mindere mate voorkomt. De eerste stap was het duiden van de data van de Gezondheidsmeter 2016. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met onze samenwerkingspartners, zoals welzijnsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook sportverenigingen om te bepalen of en wat we kunnen doen op deze thema’s. Dit heeft geleid tot deze Gezondheidsnota”.

 

Positieve gezondheid als basis

De gemeente Krimpenerwaard gelooft in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit houdt in dat gezond zijn méér is dan niet ziek zijn. Het is ook een integrale kijk op gezondheid waarbij gezondheid wordt gekoppeld aan andere beleidsterreinen binnen de gemeente zoals de omgeving, de sportmogelijkheden, het social domein, etc. Marijke vervolgt: “Deze integrale aanpak is terug te vinden in de Gezondheidsnota. We hopen de resultaten van deze aanpak terug te zien in de nieuwe meting. Hoe doen we het ten opzichte van de vorige meting? En wat betekent dit dan? Kunnen we op basis van de cijfers gerichte acties uitzetten? We hopen dan ook dat veel inwoners de Gezondheidsmeter invullen, zodat dit input geeft voor vervolgstappen.”

Krimpenerwaard positieve gezondheid
 
Fig. 1 Positieve gezondheid aanpak in de Krimpenerwaard

De resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 worden bekend gemaakt in september 2021 en zijn tegen die tijd terug te vinden in het dashboard Eengezonderhollandsmidden.nl.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie