Beoordeling woning en woonomgeving

Aantal keer bekeken: 2009, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Een acht voor woonhuis en omgeving

De sociale en fysieke omgeving waarin mensen wonen heeft zowel positieve als negatieve invloed op de gezondheid. Zo hebben fijnstof, geluidshinder en tabaksrook een negatief effect. Verder draagt een leefomgeving die mensen uitnodigt tot gezond gedrag bij aan preventie van overgewicht en lichamelijke inactiviteit en daaraan gerelateerde ziekten zoals diabetes, depressie en hart- en vaatziekten.

Een gezonde omgeving is een omgeving waarin mensen zich prettig voelen. Inwoners van Hollands Midden van 19 jaar en ouder beoordelen hun woning gemiddeld met een 8,2 en hun woonomgeving met een 7,9.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Tevredenheid over woning en leefomgeving neemt toe met het ouder worden

Naarmate inwoners ouder worden neemt de tevredenheid over hun woning en woonomgeving toe. Mannen en vrouwen geven hun woning en woonomgeving hetzelfde rapportcijfer .

woning en woonomgeving afbeelding1

Voorschoten krijgt het hoogste cijfer voor woning en woonomgeving

In bijna iedere gemeente geven inwoners hun woning een 8+, maar in Voorschoten is men het meest tevreden over de woning en geeft men gemiddeld een 8,5. Leidenaren zijn het minst tevreden, maar zij geven hun woning gemiddeld nog altijd een 7,8.

woning en woonomgeving afbeelding2

Het gemiddeld rapportcijfer dat inwoners geven aan hun woonomgeving varieert van een 7,5 in Gouda tot een 8,2 in Noordwijk, Voorschoten en Zoeterwoude.

woon en woonomgeving afbeelding3

Iets hoger rapportcijfer voor woning dan in 2012

Het rapportcijfer dat inwoners aan hun woning geven is in 2016 (8,2) iets hoger dan in 2012 (8,1). Er is geen trend beschikbaar voor het rapportcijfer voor de woonomgeving.

Tevredenheid over woning en woonomgeving lager bij laagopgeleiden

Laagopgeleide inwoners zijn minder tevreden over hun woning en woonomgeving. Zij beoordelen hun woning met een 7,7 en hun woonomgeving met een 7,6. Inwoners met een mavo/lbo opleiding geven hun woning en woonomgeving het hoogste cijfer; een 8,3 voor hun woning en een 8,0 voor de woonomgeving.

Inwoners met niet-westerse migratieachtergrond minder positief over woning en woonomgeving

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond zijn het minst positief over hun woning en hun woonomgeving. Zij geven hun woning een 7,4 en hun woonomgeving een 7,5. Autochtone inwoners geven de hoogste cijfers en beoordelen hun woning met een 8,3 en hun woonomgeving met een 7,9.

Partners die samenwonen met of zonder kinderen meest positief over woning en woonomgeving (19 t/m 64)

Inwoners van 19 t/m 64 jaar in Hollands Midden geven hun woning gemiddeld een 8,1 en hun woonomgeving een 7,8, maar er zijn verschillen voor de gezinssituatie. Inwoners die met hun partner en/of kinderen wonen geven de hoogste cijfers (8,2 woning, 7,9 woonomgeving) en volwassenen die samen wonen met andere volwassenen de laagste cijfers (7,4 woning, 7,5 woonomgeving). Alleenstaanden (7,7 woning, 7,6 woonomgeving) en eenoudergezinnen (7,8 woning, 7,6 woonomgeving) zijn ook iets minder positief over hun woning en woonomgeving.

Gehuwde 65-plussers meest positief over woning en woonomgeving

Inwoners van 65 jaar en ouder in Hollands Midden geven hun woning gemiddeld een 8,6 en hun woonomgeving een 8,3. De cijfers van gehuwde 65-plussers komen hiermee overeen en zijn het hoogst vergeleken met de cijfers van gescheiden 65-plussers (8,1 woning, 8,0 woonomgeving) en 65-plussers die nooit getrouwd zijn (8,2 woning, 8,0 woonomgeving). Het cijfer van weduwen/weduwnaars voor de woning (8,5) is een fractie lager dan dat van gehuwden en het cijfer voor de woonomgeving is voor beide groepen gelijk (8,3).

Inwoners met betaald werk en gepensioneerden meest tevreden over woning en woonomgeving (19 t/m 64)

Gepensioneerden (8,7 woning en 8,3 woonomgeving) en inwoners met betaald werk (8,2 woning en 7,9 woonomgeving) zijn het meest positief over hun woning en woonomgeving. Inwoners in opleiding (7,9 woning, 7,6 woonomgeving) en werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand zijn juist minder positief (7,4 woning, 7,2 woonomgeving).

Hogere rapportcijfers voor woning en woonomgeving wanneer rondkomen geen moeite kost

Inwoners die geen moeite hebben met financieel rondkomen geven hun woning (8,3) en hun woonomgeving (7,9) een hoger rapportcijfer dan inwoners die moeite hebben met rondkomen (respectievelijk 7,4 en 7,5).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie