Sociale cohesie

Aantal keer bekeken: 2882, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In een prettige buurt is de samenhang groot en steunen inwoners elkaar. Sociale steun beschermt tegen depressies en eenzaamheid en heeft daarom een positieve uitwerking op gezondheid. Een score voor sociale cohesie geeft aan in hoeverre mensen hun buurtgenoten kennen, of zij op een prettige manier met elkaar omgaan, of ze elkaar helpen of dat buurtgenoten samen activiteiten ondernemen. Ook geeft het een indicatie van de mate waarin buurtgenoten zich thuis voelen in de buurt. In Hollands Midden is de sociale cohesie gemiddeld een 6,4 (de maximale score is een tien).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Jonge volwassenen minst positief over sociale cohesie

Vrouwen (6,4) beoordelen de sociale cohesie iets minder positief dan mannen (6,5); dit verschil is het grootst in de leeftijd van 30 tot 35 jaar. De sociale cohesie score is het minst gunstig bij jonge volwassenen van 19 tot 24 jaar (5,9 ).

sociale cohesie afbeelding1

Sociale cohesie varieert per gemeente

De score voor sociale cohesie varieert per gemeente. Leiden (5,8) en Leiderdorp (6,1) scoren het laagst en in Zoeterwoude is deze score het hoogst (7,1). De sociale cohesie is, vergeleken met andere gemeenten in de regio, ook significant hoger in Zoeterwoude, Zuidplas, Kaag- en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Voorschoten en Bodegraven-Reeuwijk .

sociale cohesie afbeelding2

Geen trend

In de Gezondheidspeiling van 2016 is sociale cohesie voor het eerst nagevraagd; het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Minder sociale cohesie in de buurt bij laagst opgeleiden

Inwoners die alleen het basisonderwijs hebben afgerond ervaren minder sociale cohesie in hun buurt (6,2) dan inwoners die hoger zijn opgeleid (6,4).

Minder sociale cohesie in de buurt bij westerse en niet-westerse inwoners

De score voor sociale cohesie is het laagst bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (5,9) en ook bij westerse migranten is deze lager dan gemiddeld (6,1). De score is het hoogst bij autochtone inwoners (6,5).

Minder sociale cohesie in de buurt bij inwoners die samenwonen met volwassenen (19 t/m 64)

De score voor sociale cohesie bij 19 t/m 64 jarigen is 6,4. Bij inwoners die samenwonen met andere volwassenen (5,4) en alleenstaanden (5,8) is deze score een stuk lager. Bij stellen die samenwonen met hun partner en kinderen is de sociale cohesie in de buurt het hoogst (6,8).

Minder sociale cohesie in de buurt bij 65-plussers die nooit trouwden of gescheiden zijn (65+)

De score voor sociale cohesie bij 65-plussers is 6,6. De score is lager bij gescheiden 65-plussers (6,0) en 65-plussers die nooit trouwden (6,2).

Meeste sociale cohesie in de buurt bij gepensioneerden (19 t/m 64)

De score voor sociale cohesie bij (vervroegd) gepensioneerden is 6,8, dit is relatief hoog. Hetzelfde geldt voor de score bij inwoners met betaald werk (6,5). Bij werklozen, arbeidsongeschikten, inwoners in de bijstand en inwoners in opleiding daarentegen is de score lager (5,8 en 5,9).

Minder sociale cohesie in de buurt bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

Inwoners die moeite hebben met rondkomen beoordelen de sociale cohesie in hun buurt minder goed (5,9) dan inwoners die daar geen moeite mee hebben (6,5).

In buurten waar de sociale cohesie hoog is, zijn inwoners minder vaak ernstig eenzaam

In buurten waar de sociale cohesie hoog is (score 5 t/m 10) is 7% van de inwoners ernstig eenzaam. In buurten met een lage sociale cohesie (score 0 t/m 4) komt ernstige eenzaamheid ruim 2,5 keer zo vaak voor (18%). De woonomgeving krijgt in buurten met een hoge sociale cohesie een gunstigere beoordeling (8,1) dan in buurten met een lage sociale cohesie (7,0).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie