Vochtplekken en/of schimmel in huis (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 1491, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Vochtproblemen in huis zijn te herkennen aan zichtbare vochtplekken en/of schimmelgroei, beslagen ramen en een muffe lucht in de woning. Vochtproblemen in woningen kunnen ontstaan door een bouwkundige oorzaak of door bewonersgedrag zoals slechte ventilatie of verkeerd gebruik van de verwarming. Vooral mensen met een luchtwegaandoening hebben in een vochtige woning kans op verergering van klachten. Veel voorkomende klachten zijn benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmvorming of chronische neusverkoudheid. In Hollands Midden geeft 13% van de inwoners aan dat er vocht- of schimmelplekken in huis zijn.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Vrouwen signaleren vaker vochtplekken en/of schimmel in huis

Vrouwen (14%) geven vaker aan dat er vochtplekken zijn en/of schimmel in huis is dan mannen (11%).
Het percentage inwoners met vochtplekken en/of schimmel in huis neemt af met de leeftijd. Tussen 19 en 24 jaar is het risico het hoogst (18 %).

Vocht schimmel 1

Relatief hoog percentage inwoners met vochtplekken en/of schimmel in Leiden

In Leiden is het percentage inwoners met vochtplekken en/of schimmel het hoogst (19 %). Inwoners van Noordwijkerhout (7%), Zuidplas (8%), Lisse (9%) en Alphen aan den Rijn (10%) hebben significant minder vaak vochtplekken en/of schimmel in huis.

Vochts schimmel2

Toename risico door vochtplekken en/of schimmel in Hollands Midden

Het percentage inwoners dat vochtplekken en/of schimmel in huis heeft is toegenomen van 10% in 2012 naar 13% in 2016.

Mavo en lbo opgeleiden hebben minder vaak vochtplekken en/of schimmel in huis

Inwoners met een mavo/lbo opleiding geven minder vaak dan gemiddeld aan dat zij vochtplekken en/of schimmel in huis hebben (11%).

Minder vochtplekken en/of schimmel in huis bij autochtone inwoners

Het percentage inwoners met vochtplekken en/of schimmel in huis is het laagst bij autochtone inwoners (12%) en het hoogst bij inwoners met een westerse migratieachtergrond (17%).

Bijna een kwart van de inwoners die samenwonen met andere volwassenen heeft vochtplekken en/of schimmel in huis

Bijna een kwart (24%) van de inwoners die samenwoont met andere volwassenen heeft vochtplekken en/of schimmel in huis, dit is ten minste tien procent hoger dan bij andere gezinssituaties (12-14%).

Een op vijf inwoners in opleiding heeft vochtplekken en/of schimmel in huis

Het percentage inwoners met vochtplekken en/of schimmel in huis is het hoogst bij inwoners in opleiding (19%), gevolgd door werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand (16%). Gepensioneerden hebben het minst vaak vochtplekken en/of schimmel in huis (8%), maar dit is niet significant anders dan gemiddeld. Inwoners met betaald werk hebben wel significant minder vaak vochtplekken en/of schimmel in huis (12%).

Inwoners die moeilijk kunnen rondkomen hebben niet vaker last van vochtplekken en/of schimmel in huis

Er zijn geen significante verschillen voor het hebben van vochtplekken en/of schimmel in huis en moeilijk kunnen rondkomen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie