Woningtype en verhuiswensen (65+)

Aantal keer bekeken: 2595, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Het type woning waarin men woont in Hollands Midden is nagevraagd aan zelfstandig wonende 65-plussers. Van deze groep woont ruim de helft (61%) in een eengezinswoning en ruim een vijfde (22%) in een gelijkvloerse woning die toegankelijk is zonder trap te hoeven lopen. Drie procent woont in een bovenwoning of flat die alleen per trap bereikbaar is en 8% in een ouderenwoning zoals een aanleunwoning of serviceflat. Van de 65-plussers woont 5% in een ander woningtype zoals een revalidatiecentrum of een verpleeghuis.

Bijna één op de zes 65-plussers wil (misschien) binnen twee jaar verhuizen. 65-plussers die in een eengezinswoning wonen hebben het vaakst een verhuiswens. Ouderen die gelijkvloers wonen op de begane grond of gelijkvloers met een lift en ouderen in seniorenwoningen (al dan niet met verzorging) hebben deze wens minder vaak. De belangrijkste redenen om te verhuizen zijn de wens om te wonen in een huis zonder trap, kleiner te wonen of in een huis dat is aangepast voor ouderen. Aanpassingen aan de huidige woning, zoals een traplift of verhoogd toilet kunnen sommige ouderen (16% van de 65-plussers met een verhuiswens) helpen om toch in hun huidige woning te willen blijven. Andere ouderen zien geen noodzaak meer om te verhuizen wanneer er meer winkels en/of openbaar vervoer in de buurt zijn (8% van de 65-plussers met een verhuiswens) of wanneer zij meer in contact zouden komen met anderen (5% van de 65-plussers met een verhuiswens). Eén op drie ouderen met een wens om te verhuizen is niet op andere gedachten te brengen en wil sowieso verhuizen.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Het percentage 65-plussers dat in een eengezinswoning woont, neemt af met de leeftijd

Het percentage 65-plussers dat in een eengezinswoning woont, neemt af met de leeftijd. Naarmate inwoners van Hollands Midden ouder worden, wonen zij vaker in gelijkvloerse woningen, woningen die met een lift bereikbaar zijn of ouderenwoningen. Mannen wonen vaker in een eengezinswoning dan vrouwen, terwijl vrouwen juist vaker in een gelijkvloerse woning of ouderenwoning wonen. Mannen hebben ook iets vaker (17%) een verhuiswens dan vrouwen (14 %).

type woning afbeelding1

In iedere gemeente is verdeling van de woonsituatie van 65-plussers anders

In iedere gemeente in Hollands Midden is de woonsituatie van 65-plussers anders. In Nieuwkoop woont driekwart van de 65-plussers in een eengezinswoning, dat is het hoogste percentage in de regio. In de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Gouda daarentegen woont ongeveer de helft van de 65-plussers in een eengezinswoning en dat is relatief weinig vergeleken met andere gemeenten in de regio. In Gouda en Leiden wonen 65-plussers ook relatief vaak in een woning die niet op de begane grond is en ook geen lift heeft. Het percentage 65-plussers dat gelijkvloers woont in Hollands Midden loopt uiteen van 11% in Nieuwkoop tot 28% in Leiderdorp. In Gouda en Lisse wonen relatief veel ouderen in een ouderenwoning of serviceflat (meer dan 10%). In Teylingen is dit juist niet het geval, daar woont minder dan 5% van de 65-plussers in een ouderenwoning.

Wat betreft het percentage ouderen dat wil verhuizen zijn er weinig verschillen tussen gemeenten, alleen in Alphen aan den Rijn is dit percentage hoger dan in de regio (19 %).

type woning afbeelding2

Meer ouderen wonen in eengezinswoning

Tussen 2009 en 2016 is het percentage 65-plussers dat in een eengezinswoning woont toegenomen van 56% naar 61%. Het percentage 65-plussers dat in een bovenwoning of flat zonder lift woont is gelijk gebleven. Voor gelijkvloerse woningen en ouderenwoningen is een afname te zien. In 2009 woonde 25% van de ouderen gelijkvloers en 14% in een ouderenwoning of serviceflat. In 2016 is dit nog 22% voor gelijkvloerse woningen en 8% voor ouderenwoningen en serviceflats.

In 2016 is voor het eerst aan ouderen gevraag of zij een verhuiswens hebben, het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Hoogopgeleiden vaker woonachtig in eengezinswoningen, laagopgeleiden vaker gelijkvloers of in ouderenwoning

Bijna drie kwart (74%) van de hoogopgeleide 65-plussers in Hollands Midden woont in een eengezinswoning. Dit is relatief vaak vergeleken met inwoners met een lager opleidingsniveau. Laagopgeleiden daarentegen wonen relatief vaak gelijkvloers (25%), in een flat of bovenwoning zonder lift (6%) of in een ouderenwoning of serviceflat (18%). Zij hebben vergeleken met hoger opgeleiden minder vaak een verhuiswens (13%). Ouderen met een havo- vwo- of mbo-opleiding hebben het vaakst een verhuiswens (17 %).

type woning afbeelding3

65-plussers met niet-westerse migratieachtergrond wonen relatief vaak in bovenwoning of flat zonder lift

In Hollands Midden wonen 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaak in een bovenwoning of flat die alleen met een trap bereikbaar is (9%). Vergeleken met inwoners met een autochtone (61%) of westerse (64%) achtergrond wonen zij juist minder vaak in een eengezinswoning (51%). Inwoners met een westerse migratieachtergrond wonen het minst vaak in een gelijkvloerse woning met lift (19%).

Eén op de vier inwoners met een niet-westerse achtergrond (25%) wil binnen twee jaar verhuizen, dat is veel vaker dan 65-plussers met een autochtone (15%) of westerse achtergrond (17 %).

type woning afbeelding4

Gehuwde 65-plussers wonen veelal in eengezinswoning

Ruim twee derde (69%) van de gehuwde 65-plussers woont in een eengezinswoning. Dit is vaak vergeleken met inwoners die alleen wonen. Ouderen die nooit gehuwd zijn geweest wonen relatief vaak gelijkvloers (32%) of in een bovenwoning of flat zonder lift (11%). Weduwen/weduwnaars wonen relatief vaak in een ouderenwoning (18%), maar ook inwoners die gescheiden zijn wonen daar iets vaker (12%). Gescheiden 65-plussers wonen daarnaast relatief vaak in een bovenwoning of gelijkvloerse woning (29%). Ruim één op de vijf gescheiden ouderen wil verhuizen (22%), dit is relatief vaak. Weduwen/weduwnaars willen het minst vaak verhuizen (13%); dit komt door hun relatief oude leeftijd.

Bijna één op de vier inwoners die moeite heeft met rondkomen wil graag verhuizen

Bijna één op de vier inwoners die moeite heeft met rondkomen wil graag verhuizen (24%), daarmee hebben zij deze wens vaker dan inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (15%). Ouderen die moeite hebben met rondkomen wonen minder vaak in een eengezinswoning (50%) en juist vaker in een gelijkvloerse woning (28%), een bovenwoning of flat zonder lift (5%) of een ouderenwoning (12%) dan 65-plussers die geen moeite hebben met rondkomen (63% eengezinswoning, 21% gelijkvloers, 3% bovenwoning of flat, 8% ouderenwoning).

Ouderen zijn minder positief over ouderenwoning en woning zonder lift en positiever over eengezinswoningen

Ouderen die in een gelijkvloerse woning wonen die niet op de begane grond is en geen lift heeft, geven hun woning een lager rapportcijfer (8,2) dan ouderen die wonen in een ander woningtype (8,6). Hetzelfde geldt voor ouderen in een ouderenwoning (8,2 tegen 8,6). Ouderen die in een eengezinswoning wonen, geven hun woning het hoogste cijfer (8,6).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie