Zorggebruik en zorgbehoefte (65+)

Aantal keer bekeken: 2196, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Eén op de zes 65-plussers in Hollands Midden (17%) krijgt hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Deze hulp kan gegeven worden door mantelzorgers , professionals (bijvoorbeeld van de thuiszorg) of door vrijwilligers (bijvoorbeeld van De Zonnebloem). De meeste 65-plussers krijgen hulp in de huishouding, maar men krijgt ook vaak hulp in de vorm van begeleiding of vervoer om ergens naar toe te gaan en/of ondersteuning bij geldzaken en/of administratie.

In Hollands Midden zou 13% van de 65-plussers graag (meer) hulp krijgen vanwege hun gezondheid. Hulp in het huishouden wordt het meest gemist, 8% van de ouderen die graag (meer) hulp wil zou hierbij geholpen willen worden. Ouderen geven het vaakst aan dat zij nu onvoldoende hulp krijgen, omdat zij geen echtgenoot, huisgenoot of partner hebben die deze hulp kan bieden. Ook melden ze relatief vaak dat ze geen (extra) hulp willen vragen aan familie, buren of vrienden.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Zorggebruik en behoefte aan zorg neemt toe met de leeftijd

Het percentage 65-plussers dat hulp krijgt neemt toe met de leeftijd; van de 85-plussers ontvangt meer dan 60% hulp. Vrouwen krijgen vaker (22%) hulp dan mannen (12%). Ook de behoefte aan (meer) hulp neemt toe met de leeftijd. Vrouwen (16%) hebben bijna twee keer zo vaak behoefte aan (meer) hulp als mannen (9 %).

zorggebruik en behoefte afbeelding1

Gouwenaren krijgen het vaakst hulp en hebben ook vaker behoefte aan (meer) hulp

Het percentage inwoners dat hulp krijgt loopt uiteen van 12% in Noordwijkerhout en 13% in Zoeterwoude tot 19% in Gouda, Leiderdorp en Waddinxveen .

zorggebruik en behoefte afbeelding2

Inwoners van Gouda hebben significant vaker behoefte aan (meer) hulp. Vijftien procent van de inwoners van Gouda wil (meer) hulp. In Oegstgeest en Waddinxveen is dit percentage even hoog. In Zoeterwoude (8%), Kaag en Braassem en Zuidplas (9%) is het percentage inwoners dat (meer) hulp wil relatief laag .

zorggebruik en behoefte afbeelding 3

Percentage 65-plussers dat hulp krijgt gelijk gebleven, maar de behoefte is gestegen

In 2012 was het percentage 65-plussers dat hulp krijgt gelijk aan dat in 2016 (17%). Eén op de tien ouderen (10%) had in 2012 behoefte aan (meer) hulp. In 2016 is dit percentage toegenomen naar 13%.

Meer hulp voor laagopgeleiden, maar ook vaker behoefte aan (meer) hulp

Meer dan een derde (37%) van de 65-plussers met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding krijgt hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Dit is relatief vaak vergeleken met hoger opgeleiden. Dertien procent van de 65-plussers met een havo/vwo/mbo opleiding krijgt hulp en 11% van de hbo- of wo-opgeleiden. Laagopgeleiden krijgen niet alleen vaker hulp, zij hebben ook vaker behoefte aan (meer) hulp (22%) dan hoger opgeleiden. Hbo/wo opgeleiden hebben het minst vaak behoefte aan (meer) hulp (10%).

Behoefte aan (meer) hulp hoger bij 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond

Inwoners van 65 jaar en ouder met een niet-westerse migratieachtergrond hebben meer dan twee keer zo vaak (28%) behoefte aan (meer) hulp als autochtone 65-plussers (12%). Bij inwoners met een westerse migratieachtergrond is dit 13%. Er zijn geen significante verschillen naar etniciteit voor het krijgen van hulp.

Weduwen/weduwnaars krijgen bijna vier keer zo vaak hulp (38%) als gehuwde 65-plussers (10%). Ook bij niet-gehuwden is het percentage 65-plussers dat hulp krijgt relatief hoog (26%). De behoefte aan (meer) hulp is het hoogst bij gescheiden 65-plussers (23%), gevolgd door weduwen/weduwnaars (21%) en niet-gehuwden (18%). Onder gehuwden is dit het laagst (8%).

Meer hulp aan 65-plussers die moeite hebben met rondkomen, maar ook behoefte aan (meer) hulp

Een kwart (25%) van de 65-plussers die moeite hebben met rondkomen krijgt hulp en 29% van deze groep heeft behoefte aan (meer) hulp. Bij inwoners die hier geen moeite mee hebben is dit 16% en 11%.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie