Bestrijdingsmiddelen

In Nederland wonen veel mensen dichtbij landbouwgrond. Op veel van die stukken land gebruiken de boeren, telers en kwekers middelen om gewassen te beschermen. Als je in contact komt met deze stoffen kun je gezondheidsklachten krijgen. Zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek.

Lees voor
  Contact

Medische Milieukunde
088 - 308 33 81

(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
mmk@ggdhm.nl

De gezondheidsraad heeft in 2020 een vervolgadvies gegeven over de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor mensen die in de buurt wonen. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel risico op gezondheidsschade iemand heeft. Dat komt omdat we niet weten hoeveel van de stof iemand heeft binnengekregen.

Wat kun je zelf doen om contact met bestrijdingsmiddelen te voorkomen?

 • Doe je schoenen uit als je je huis binnen gaat,
 • was groenten, kruiden en fruit goed voordat je ze eet,
 • doe de ramen dicht als er vlakbij jouw huis gespoten wordt, en
 • ga dan niet in de tuin zitten of in de tuin werken.

Boeren, kwekers en telers kunnen ook maatregelen nemen om de buren van hun land zoveel mogelijk te beschermen:

 • buren van te voren informeren;
 • spuiten als de wind van de mensen in de buurt af staat.

Wanneer je zelf bestrijdingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zoals het op de verpakking staat. Op de verpakking staat ook wat je moet doen wanneer er iets misgaat.
 

Meer informatie
 

 • Heb je vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op uw gezondheid? Neem dan contact met ons op.
 • Heb je gezondheidsklachten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Ga naar je huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
 • Heb je vragen over het toezicht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen of vermoed je verkeerd gebruik ervan? Neem contact op met de NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon.
 • Neem contact op met telers in de buurt voor meer informatie over de gebruikte bestrijdingsmiddelen en voor informatie/afspraken over de momenten waarop het wordt toegepast en communicatie hierover.
 • Twijfel jeu over de risico’s van een product of weet je niet hoe je ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Op de website van Milieu Centraal vind je tips om zonder chemische stoffen onkruid of plagen te bestrijden.
 • Informatie over het onderzoek (2019) van het RIVM naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden