Gezonde leefomgeving

De omgeving waarin wij leven heeft invloed op onze gezondheid. Voor een goede gezondheid is een gezonde leefomgeving nodig. Onze leefomgeving bestaat uit het buitenmilieu en ons binnenmilieu. Bij het buitenmilieu gaat het om: veel of weinig groen, geluid, straling en kwaliteit van lucht en bodem. Van invloed op het binnenmilieu zijn bijvoorbeeld: ventilatie, schadelijke stoffen, geluid, vocht en schimmels.

Lees voor
  Contact

Medische Milieukunde

088 - 308 33 81
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
mmk@ggdhm.nl

Taak van de GGD

Een van de wettelijke taken van de GGD is het bevorderen van medisch milieukundige zorg. De GGD draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Advies en voorlichting over uw leefomgeving en gezondheid. We geven ook advies aan gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen. Bijvoorbeeld over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten in de leefomgeving zoveel mogelijk kunnen verminderen en voorkomen. Dit kan ook na een milieu-incident zijn.
  • Informatie over gezondheidsklachten die te maken hebben met ons milieu.
  • Doorverwijzing naar de juiste organisatie als wij jouw vraag niet kunnen beantwoorden. Het team Medische milieukunde van de GGD Hollands Midden kan geen maatregelen opleggen of zaken verbieden.
     

Onderwerpen in GGD Leefomgeving

GGD Leefomgeving is een gezamenlijke website van 16 GGD regio’s. Onderwerpen zijn verdeeld over acht groepen: in huis, geluid, lucht, schadelijke stoffen, omgeving, straling, vervelende beestjes en vervelende planten.
Informatie over bestrijdingsmiddelen vind je op onze eigen website.

Atlas Leefomgeving
Hier vind je informatie over je leefomgeving.

Contact

Controleer eerst via www.ggd.nl of je in de regio van GGD Hollands-Midden woont. Inwoners van onze regio kunnen contact met ons opnemen. Als je in een andere regio woont, kijk dan op www.ggd.nl voor de contactgegevens van jouw GGD.