Taak van de GGD

De omgeving waarin wij leven heeft invloed op onze gezondheid. Voor een goede gezondheid is een gezonde leefomgeving nodig. De GGD draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Lees voor

  Contact

check of je in onze regio woont: ggd.nl

Medische Milieukunde

088 - 308 33 81
(maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
mmk@ggdhm.nl

Taak van de GGD

Een van de wettelijke taken van de GGD is het bevorderen van medisch milieukundige zorg. De GGD draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • advies en voorlichting over uw leefomgeving en gezondheid. We geven ook advies aan gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen. Bijvoorbeeld over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten in de leefomgeving zoveel mogelijk kunnen verminderen en voorkomen. Dit kan ook na een milieu-incident zijn;
  • informatie over gezondheidsklachten die te maken hebben met ons milieu;
  • doorverwijzing naar de juiste organisatie als wij jouw vraag niet kunnen beantwoorden. Het team Medische milieukunde van Hecht GGD Hollands Midden kan geen maatregelen opleggen of zaken verbieden.

Contact

Inwoners van onze regio kunnen contact met ons opnemen. Check of dat zo is op www.ggd.nl door je woonplaats in het zoekvenster te typen.