Medische noodzaak urgentie huisvesting

Heeft u om medische redenen voorrang nodig voor een huurwoning? Vraag dan een ‘medische urgentie huisvesting’ aan bij uw woningbouwvereniging. Op de website van uw woningbouwvereniging staat hierover informatie.

De Urgentiecommissie van de woningbouwvereniging vraagt Hecht GGD Hollands Midden om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De arts bespreekt met u:

  • de problemen met hoe u nu woont,
  • uw lichamelijke problemen,
  • uw medicijngebruik,
  • de behandelingen die u heeft, en
  • wat u zelf gedaan heeft om uw gezondheidssituatie of hoe u woont te verbeteren of wat nog mogelijk is.

Meestal blijft het bij dit gesprek.
Soms voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Daarna schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de urgentiecommissie van de woningbouwvereniging.

Belangrijk! Als u medicijnen gebruikt, neem die dan mee als u naar het spreekuur komt. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Inzagerecht en recht op blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien. U mag de gegevens die niet kloppen laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen. Dat is niet de bedoeling van het inzagerecht. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat u niet wilt dat de GGD het advies opstuurt aan de woningbouwvereniging. Wel slaat de GGD het advies op in uw dossier.

De urgentiecommissie beslist over de aanvraag

De urgentiecommissie beslist of u de medische urgentie krijgt. Daarvoor gebruikt de urgentiecommissie haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de woningbouwvereniging, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de woningbouwvereniging. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de woningbouwvereniging een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de woningbouwvereniging.

Kosten

Een sociaal medisch advies is gratis voor u.

Bezoekadressen

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda of Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden.