Gehandicapten-parkeerkaart en parkeerplaats

U heeft om medische redenen een gehandicapten-parkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats bij de gemeente aangevraagd. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De arts bespreekt met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan:

  • uw medicijngebruik,
  • uw lichamelijke problemen,
  • uw mogelijkheden,
  • mogelijke hulp van de mensen die bij u in huis wonen.

Meestal blijft het bij dit gesprek. Soms voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Daarna schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Als u medicijnen gebruikt, neem die dan mee als u naar het spreekuur komt. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Inzagerecht en recht op blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien. U mag de gegevens die niet kloppen laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen. Dat is niet de bedoeling van het inzagerecht. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat u niet wilt dat de GGD het advies opstuurt aan de gemeente. Wel slaat de GGD het advies op in uw dossier.

De gemeente beslist over uw aanvraag

De gemeente beslist of u de gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgt. Daarvoor gebruikt de gemeenten haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Kosten

Een sociaal medisch advies is gratis voor u.

Bezoekadressen

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda of Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden. Let op: vanaf 25 oktober 2022 tot eind 2023 is ons pand aan de Parmentierweg gesloten. De spreekuren worden dan gehouden op Schipholweg 128.