Inspecties kinderopvang

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan verschillende eisen voldoen. Kinderopvanglocaties die aan alle eisen voldoen staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit register is openbaar.

Lees voor

  Contact

Inspectie kinderopvang
T 088 - 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30—17:00 uur)

E tko-secretariaat@ggdhm.nl

De GGD is toezichthouder

Hecht GGD Hollands Midden controleert of de kinderopvanglocaties aan de eisen uit de Wet kinderopvang voldoen. Het team Inspectie Kinderopvang van de GGD voert (onaangekondigd) inspecties uit bij kinderopvanglocaties.

De GGD inspecteert elk jaar alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in de regio Hollands Midden. Ook inspecteren wij jaarlijks een geselecteerd aantal gastouders. De GGD inspecteert risicogestuurd. Dat wil zeggen: meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk.

Naast de Inspectie Kinderopvang voeren ook de Arbeidsinspectie, Bouw- en Woningtoezicht, Brandweer en de Voedsel- en Warenautoriteit controles uit.

Inspectierapport is openbaar

Na het inspectiebezoek schrijft de GGD een inspectierapport. De rapporten zijn openbaar en staan op de website van Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klachten over kinderopvang?

Heeft u twijfels aan de kwaliteit van een kinderopvanglocatie in onze regio? Of vindt u dat een kinderopvanglocatie niet aan de eisen voldoet? Neem dan contact met ons op.

Links

Rijksoverheid.nl, informatie van de Rijksoverheid over kinderopvang.
Boink, belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang.
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), in het LRKP staan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, voormalig peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders.
Toeslagen.nl / Belastingdienst.nl, informatie over de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.
Veiligheid.nl, informatie over veiligheid en kinderopvang.