Keuringen en inspecties

Hecht GGD Hollands Midden voert keuringen en inspecties uit om infecties te voorkomen, kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en mensen te ondersteunen bij het participeren aan de maatschappij.

Lees voor
  Contact

Kijk hiervoor bij de verschillende keuringen en inspecties.

 

  • Inspecties van tatoeage- en piercingshops en studio’s waar permanente make-up wordt aangebracht;
  • Inspecties van kinderopvang;
  • Toezicht op Wmo-voorzieningen;
  • Keuringen van mensen die voorzieningen aanvragen, zoals een gehandicaptenparkeerkaart of een urgentieverklaring voor een (andere) woning.

Inspecties van tatoeage- en piercingshops en PMU-studio’s

Om infecties te voorkomen, moeten tatoeages, piercings en permanenten make-up hygiënisch en veilig worden gezet. De GGD kijkt of de studio’s aan de eisen op dit gebied voldoen en geven dan een vergunning af.

Inspecties van kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen. De GGD toetst dit in opdracht van de gemeente.

Sociaal medische advisering

De GGD geeft sociaal medische adviezen over de toekenning van voorzieningen aan gemeenten, woningbouwverenigingen en andere opdrachtgevers. Doel is een eerlijke verdeling van schaarse middelen in het sociaal domein, zodat cliënten krijgen wat nodig is om (weer) te kunnen participeren aan de maatschappij.

Toezicht Wmo-voorzieningen

De toezichthouder Wmo houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-aanbieders waarmee deze gemeenten een contract hebben of die als pgb-aanbieder actief zijn. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen.