Leerlingenvervoer

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen meestal de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Regeling Leerlingenvervoer.

Deze aanvraag dient u in bij uw gemeente. De gemeente vraagt de GGD om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Hoe gaat de GGD te werk?


De GGD nodigt u en uw kind uit voor het spreekuur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De GGD arts bespreekt samen met u en uw kind de medische situatie en de achtergrond hiervan:

  • medicijngebruik,
  • lichamelijke beperkingen,
  • uw mogelijkheden, en
  • mogelijke hulp van de mensen die bij u in huis wonen.

Meestal blijft het bij dit gesprek.
Soms voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Daarna schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Als u of uw kind medicijnen gebruikt: neem ze mee als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Inzagerecht en recht op blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien. U mag de gegevens die niet kloppen laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen. Dat is niet de bedoeling van het inzagerecht. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders (verzorgers) recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouder (verzorger) toestemming geven om het advies in te zien.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat u niet wilt dat de GGD het advies opstuurt aan de gemeente. Wel slaat de GGD het advies op in uw dossier.

De gemeente beslist over de aanvraag

De gemeente beslist of u de gevraagde voorziening krijgt. Daarvoor gebruikt de gemeenten haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Kosten

Een sociaal medisch advies is gratis voor u.

Bezoekadressen

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda of Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden.