Sociaal medische indicatie kinderopvang

U heeft om medische redenen bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang voor u en/of voor uw kind. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Lees voor
  Contact

Sociaal medische advisering
T 088 – 308 33 80
(maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.00 uur)
E 
sma@ggdhm.nl

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u, en in sommige gevallen ook uw kind, uit voor het spreekuur. De GGD is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De arts bespreekt met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan:

  • uw medicijngebruik,
  • uw lichamelijke en psychische problemen en
  • uw mogelijkheden.

Meestal blijft het bij dit gesprek. Heel zelden voert de arts een kort lichamelijk onderzoek uit. Ook kan de arts informatie opvragen bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Daarna schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Als u of uw kind medicijnen gebruikt: neem ze mee als u naar het spreekuur komt. Een lijstje van de apotheek is ook goed. Als u andere belangrijke medische informatie heeft over uw kind of uzelf: neem het dan ook mee. De arts kan ernaar vragen.

Inzagerecht en recht op blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien. U mag de gegevens die niet kloppen laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen. Dat is niet de bedoeling van het inzagerecht. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat u niet wilt dat de GGD het advies opstuurt aan de gemeente. Wel slaat de GGD het advies op in uw dossier.

De gemeente beslist over de aanvraag

De gemeente beslist of u de sociaal-medische indicatie kinderopvang krijgt. Daarvoor gebruikt de gemeenten haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit kunt u dus alleen terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Uw aanvraag intrekken

Als u uw aanvraag in wilt trekken zonder dat het onderzoek heeft plaatsgevonden, dan brengt de GGD administratiekosten in rekening. Uw gemeente kan u informeren of deze kosten aan u doorberekend worden.

Kosten

Een sociaal medisch advies is gratis voor u (tenzij u besluit uw aanvraag in te trekken).

Bezoekadressen

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda of Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden.