Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de Wmo staat hoe gemeenten ervoor moeten zorgen dat hun burgers zolang mogelijk thuis kunnen wonen en zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Hiervoor bieden gemeenten verschillende soorten ondersteuning aan. Bijvoorbeeld dagbesteding, hulp bij het huishouden, aanvullend openbaar vervoer en woonaanpassingen. Soms is het niet mogelijk voor iemand om thuis te blijven wonen. Of hebben mensen net iets meer begeleiding nodig om zelfstandig te functioneren. Dan kunnen personen bijvoorbeeld terecht in voorzieningen voor beschermd wonen.

Ontvangers van Wmo-voorzieningen zijn kwetsbaar. Zij moeten een goede en passende ondersteuning ontvangen.

GGD houdt toezicht

Hecht GGD Hollands Midden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders in een aantal gemeenten in Hollands Midden.

Soort toezicht op Wmo-voorzieningen

  • Regulier toezicht

We controleren of aanbieders van Wmo-voorzieningen voldoen aan kwaliteitseisen. We kijken naar cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

  • Signaalgestuurd toezicht

Als we signalen krijgen dat een voorziening niet goed is, dan gaan we dat onderzoeken. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

  • Calamiteitentoezicht

We controleren of het proces bij het melden van een calamiteit- en geweldsincident volgens de regels gaat. We houden daarbij in de gaten of een Wmo-aanbieder de calamiteit voldoende onderzoekt, zodat ervan geleerd wordt. De verbeteringen moeten leiden tot kwalitatief betere zorg.

Dit doen we voor de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,  Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Onderzoeksrapport

De GGD maakt een rapport van het onderzoek. Dit rapport gaat naar de opdracht gevende gemeente en de Wmo-aanbieder.

Melding doen

Wmo-aanbieders moeten calamiteiten en geweldsincidenten melden bij de toezichthouder. In geval van bovenstaande gemeenten dus bij de GGD. Een calamiteit is bijvoorbeeld geweld bij de verstrekking van een voorziening of het overlijden van een cliënt. Naast aanbieders kunnen burgers/cliënten en ambtenaren een melding doen. Dat kan door een mail te sturen naar wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Klacht

Heb je een klacht over een Wmo-aanbieder? Vraag dan na bij de aanbieder waar en hoe je jouw klacht kunt indienen.