Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)

woensdag, 10 juli 2019

Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht (groep C) voor het aantreffen van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) in de Wet publieke gezondheid opgenomen.

Alle personen die voldoen aan de meldingscriteria moeten binnen één werkdag na vaststelling door het hoofd van het laboratorium en de behandelende arts aan de arts (M&G) infectieziektebestrijding van de GGD in zijn/ haar werkgebied worden gemeld.
De huisartsen in onze regio zijn hierover door ons geïnformeerd.

Meer informatie over de meldingsplicht en meldingsplichtige ziekten op onze website.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl