Isolatie en quarantaine: de verschillen

woensdag, 19 augustus 2020

Woorden die je momenteel veel leest en hoort zijn isolatie en quarantaine. Is er een verschil tussen deze twee en zo ja, wat is dat dan? We leggen het je graag uit.

Isolatie

Wat is isolatie?

Isolatie is een maatregel voor iemand met ziekteverschijnselen. Diegene moet geïsoleerd worden van anderen zodat hij de ziekte niet verder kan verspreiden. Hij verblijft dus in afzondering.

De regels zijn niet hetzelfde voor iedere infectieziekte. Voor COVID-19 geldt dat mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, in thuisisolatie mogen verblijven. De GGD roept iemand op om in (thuis)isolatie te gaan.

Thuisisolatie: wat mag wel, wat mag niet?

Als je een positieve uitslag van de coronatest hebt gekregen, dan ben je patiënt. Je blijft strikt thuis. Je mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar buiten om de hond uit te laten. 

Ook voor de omgang met je huisgenoten zijn er strenge adviezen. Je blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. Je eet en slaapt daar, in je eentje. Je hebt zo weinig mogelijk contact met de andere mensen in huis. Je zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand als je de kamer echt uit moet.

Isolatie duurt minimaal 7 dagen, geteld na de eerste ziektedag, en de patiënt moet 24 uur klachtenvrij zijn. 

Quarantaine

Wat is quarantaine?

Quarantaine is een woord dat afstamt van het Italiaanse quaranta giorni: veertig dagen. De term is ontstaan tijdens de 14e eeuw toen de pest huishield in Europa. Schepen moesten 40 dagen in de haven blijven liggen en de bemanning mocht gedurende deze tijd niet aan land. Dit was om te voorkomen dat de pest geïntroduceerd werd op het vasteland.

In de 14e eeuw had men niet de kennis van infectieziekten die we anno 2020 hebben. Pas rond 1880 werd duidelijk dat micro-organismen de veroorzaker zijn van infectieziekten. Ook ontdekte men dat verschillende micro-organismen verschillende incubatieperiodes (de tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen) hebben.

Als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op corona, kun je al besmettelijk zijn voor anderen, ook al heb je zelf nog geen ziekteverschijnselen. Dit is de reden dat we huisgenoten en nauwe contacten dringend vragen om in quarantaine te gaan. Geen veertig dagen, gelukkig. De meeste mensen die ziek worden krijgen de klachten binnen 10 dagen na het laatste contact. Daarom moeten zij gedurende 10 dagen voor de zekerheid thuis blijven, om zo de verspreiding  van het virus tegen te gaan.

Quarantaine is dus een maatregel voor mensen die contact hebben gehad met een positief geteste persoon, maar (nog) niet ziek zijn. 

Quarantaine: wat mag wel, wat mag niet?

Als je huisgenoot bent van een bewezen COVID-19 patiënt, dan moet je strikt thuisblijven. Je mag alleen naar buiten op je eigen balkon of in je eigen tuin. Je mag dus geen boodschappen doen en ook niet de hond (buiten de eigen tuin) uitlaten. Je mag geen bezoek ontvangen.

Voor nauwe contacten zijn de regels iets soepeler. Dan moet je zoveel mogelijk thuisblijven. Je mag niet naar je werk, op bezoek of op vakantie, maar je mag wel voor een boodschap naar buiten, mits je minstens anderhalve meter afstand houdt tot anderen en je geen klachten hebt die passen bij corona. 

Medisch toezicht

De GGD houdt medisch toezicht op de mensen die in isolatie of in quarantaine zijn. Dat doen we door hen te monitoren. We bellen mensen na 7 dagen op om te vragen hoe het gaat en of zij het nog volhouden. Mensen die in quarantaine zijn, bellen we aan het einde van de quarantaineperiode nog een keer.

Helaas merken we dat veel mensen de telefoon niet opnemen of hun telefoon merkbaar niet thuis opnemen. Of we horen van een huisgenoot dat iemand niet thuis is. Doordat ze zich niet aan de isolatie- of quarantaineregels houden, kunnen zij anderen besmetten. En dat zien we momenteel terug in de toename van het aantal besmettingen. 

Isolatie en quarantaine: advies of verplichting?

Dringend advies

De GGD adviseert de patiënt dringend om in isolatie te gaan. En adviseert zijn contacten dringend om in quarantaine te gaan. Wanneer deze mensen zich hier niet aan houden (en dat merken we via onze telefoongesprekken met hen), dan geeft de Wet publieke gezondheid (Wpg) de mogelijkheid om iemand gedwongen op te nemen of in quarantaine te plaatsen.

Deze wet noemt voorwaarden waaraan voldaan moet worden om deze maatregelen op te leggen. In het geval van COVID-19 kan de arts infectieziektebestrijding van de GGD de voorzitter van de Veiligheidsregio vragen een gedwongen opname, quarantaine of onderzoek op te leggen aan een persoon.

Een dergelijke ‘vrijheidsberovende maatregel” is in onze regio nog niet opgelegd. 

Verplichte quarantaine

Minister de Jonge (Volksgezondheid) vertelde vorige week aan de Tweede Kamer dat er een verplichte quarantaine komt voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Hoe deze maatregel precies gaat werken, is nog niet duidelijk.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie