Omgaan met angst, stress en eenzaamheid als gevolg van het coronavirus (update)

donderdag, 16 april 2020

De huidige maatregelen waarin veel mensen thuiszitten en geen contact hebben met anderen, kunnen gevoelens van angst, spanning en eenzaamheid geven.

Veel mensen vinden het soms moeilijk om het hoofd koel te houden in deze situatie en hebben op enig moment last van stress. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. De meeste mensen vinden manieren om hiermee om te gaan. Er zijn ook mensen met een groter risico op mentale klachten. Voor hen is het belangrijk dat zij kunnen praten over hun gevoelens, contact kunnen houden met hun eigen zorgverlener of hulp kunnen krijgen bij andere problemen.

Mogelijke signalen van oplopende spanning zijn:

 • Voortdurend piekeren over de eigen gezondheid of de kans om ziek te worden.
 • Voortdurend piekeren over de eventuele financiële gevolgen.
 • Denken dat het slechtste scenario (doemdenken) zal uitkomen wat maakt dat iemand zich angstig, bedroefd, vreemd of rusteloos kan voelen.
 • Makkelijk geïrriteerd voelen of prikkelbaar zijn. Irritatie of prikkelbaar zijn steeds afreageren op anderen.
 • Niet tijdig hulp zoeken of het vermijden van zorg zoals de huisartsenpraktijk.
 • Extra wrijving thuis, zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling, zie informatie Rijksoverheid ‘Wat als spanningen oplopen’.

Hoe met stress omgaan tijdens de COVID-19 uitbraak

 • Het is normaal om gevoelens van verdriet, verontrusting, verwarring, angst, boosheid of bezorgdheid te ervaren tijdens een crisis.
 • Praat met mensen die je vertrouwt. Neem contact op met vrienden of familie.
 • Als je thuis moet blijven, behoud een gezonde leefstijl (gebalanceerd dieet, genoeg slaap, beweging en sociaal contact met dierbaren binnenshuis
 • Gebruik geen sigaretten, alcohol of drugs om met je gevoelens om te gaan.
 • Praat met zorgverlener of maatschappelijk werker als je emoties je overweldigen. Zie onder het kopje ‘Psychosociale ondersteuning’ of ‘Tips voor een luisterend oor’.
 • Blijf op de hoogte door gebruik te maken van betrouwbare bronnen, zoals de website van de overheid, RIVM of GGD.
 • Beperk de tijd aan het kijken en luisteren van verontrustend nieuws over COVID-19.

Indien de spanning, angst of somberheid teveel wordt:

 • Maak telefonische afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ
 • Neem contact op met Kwadraad Maatschappelijk Werk, T: 088- 900 4000

Tips voor hulp of een luisterend oor

 • De Luisterlijn(0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
 • Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken kunnen bellen met ANBO (0348 – 46 66 66), KBO-PCOB(030 – 3 400 600) of het Rode Kruis
 • Rode Kruis(070 – 4455 888).
 • Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn(030 – 760 60 55).
 • Voor kinderen is er altijd de Kindertelefoon(0800 – 0432).
 • Voor opvoed- & opgroeiadvies en gezondheidsvragen van ouders: cjghm.nl OF https://www.nji.nl/coronavirus
 • Voor mensen met psychische klachten:
  • MIND Korrelatie (0900-1450, €0,15/min).
  • Op Wij zijn Mindbeantwoorden ervaringsdeskundigen en experts iedere dag vragen in een livestream tussen 11.00 en 16.00 uur.
  • Online psychologische hulp nl/corona Dit is een coronahulplijn, psychologen staan mensen te woord en helpen iemand verder. Zij vragen na afloop wel om een vrijwillige donatie als tegemoetkoming in de kosten.
  • Lumen blijft voor psychische kwetsbare mensen en/of familieleden woonachtig in Leiden en omgeving goed bereikbaar.
 • Geestelijke verzorging thuis in regio Midden-Holland (Gouda en omstreken): e-mail naar info@transmuraalnetwerk.nl .Stel uw korte en bondige vraag en laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter en de woonplaats waar de geestelijke zorg verleend moet worden. De geestelijk verzorger zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Bij zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling ( T. 0800-2000):

113 zelfmoordpreventie: 0900-0113

Voor wie denkt aan zelfmoord of met iemand te maken heeft die daaraan denkt.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Informatie over Corona in beeld en verschillende talen

Website ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum: Psychosociale ondersteuning in coronatijd

Website ministerie van VWS: Tips als u zich somber of gespannen voelt door het coronavirus

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie