Omgaan met angst, stress en eenzaamheid als gevolg van het coronavirus (update)

dinsdag, 01 december 2020

De huidige maatregelen waarin veel mensen thuiszitten en weinig of geen contact hebben met anderen, kunnen gevoelens van angst, spanning en eenzaamheid geven.

Veel mensen vinden het soms moeilijk om het hoofd koel te houden in deze situatie en hebben op enig moment last van stress. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. De meeste mensen vinden manieren om hiermee om te gaan. Er zijn ook mensen met een groter risico op mentale klachten. Voor hen is het belangrijk dat zij kunnen praten over hun gevoelens, contact kunnen houden met hun eigen zorgverlener of hulp kunnen krijgen bij andere problemen.

Mogelijke signalen van oplopende spanning zijn:

 • Voortdurend piekeren over de eigen gezondheid of de kans om ziek te worden.
 • Voortdurend piekeren over de eventuele financiële gevolgen.
 • Denken dat het slechtste scenario (doemdenken) zal uitkomen wat maakt dat iemand zich angstig, bedroefd, vreemd of rusteloos kan voelen.
 • Makkelijk geïrriteerd voelen of prikkelbaar zijn. Irritatie of prikkelbaar zijn steeds afreageren op anderen.
 • Niet tijdig hulp zoeken of het vermijden van zorg zoals de huisartsenpraktijk.
 • Extra wrijving thuis, zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling, zie informatie Rijksoverheid ‘Wat als spanningen oplopen’.

Hoe met stress omgaan tijdens de COVID-19 uitbraak

 • Het is normaal om gevoelens van verdriet, verontrusting, verwarring, angst, boosheid of bezorgdheid te ervaren tijdens een crisis.
 • Praat met mensen die je vertrouwt. Neem contact op met vrienden of familie.
 • Als je thuis moet blijven, behoud een gezonde leefstijl (gebalanceerd dieet, genoeg slaap, beweging en sociaal contact met dierbaren binnenshuis
 • Gebruik geen sigaretten, alcohol of drugs om met je gevoelens om te gaan.
 • Praat met zorgverlener of maatschappelijk werker als je emoties je overweldigen. Zie onder het kopje ‘Psychosociale ondersteuning’ of ‘Tips voor een luisterend oor’.
 • Blijf op de hoogte door gebruik te maken van betrouwbare bronnen, zoals de website van de overheid, RIVM of GGD.
 • Beperk de tijd aan het kijken en luisteren van verontrustend nieuws over COVID-19.

Indien de spanning, angst of somberheid teveel wordt:

 • Maak telefonische afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ
 • Neem contact op met Kwadraad Maatschappelijk Werk, T: 088- 900 4000
 • Kijk bij het Steunpunt Coronazorgen.Dit digitale loket biedt betrouwbare informatie en brengt mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.
 • Website van het ministerie van VWS: Tips als u zich somber of gespannen voelt door het coronavirus

Documenten

Mentaal gezond de crisis door - voor beleidsmakers, bestuurders en andere professionals

Onderzoekers van het Trimbos instituut hebben de invloed van corona en de coronamaatregelen op ons welbevinden onderzocht. Hieruit hebben zij 7 adviezen geformuleerd voor beleidsmakers, bestuurders en andere professionals. Die vindt u op de website van het Trimbos Instituut.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie