Onderzoek naar klein aantal patiënten met Q-koorts

dinsdag, 28 november 2017

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn drie mensen met Q-koorts gemeld, bijzonder is dat het om drie mensen in één gezin gaat. De GGD HM probeert de bron van de besmetting op te sporen en werkt hierbij nauw samen met de NVWA. Bij enkele vleesschapen op een bedrijf in de buurt van het betrokken gezin is de Q-koortsbacterie aangetoond. Nader onderzoek naar de bacteriestammen kon echter geen verband aantonen. Ondanks het feit dat geen besmettingen buiten het gezin zijn aangetoond, gaat de GGD verder met het brononderzoek.

Achtergrond

In de regio Hollands-Midden worden jaarlijks bij de GGD 1 of 2 gevallen van Q-koorts gemeld, landelijk zijn dit er 20-30. Vaak wordt geen duidelijke bron van de besmetting gevonden. Momenteel loopt het onderzoek  naar mogelijke bronnen van de drie gevallen binnen het gezin. Dit onderzoek heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd. De huisartsen in de regio zijn geïnformeerd. Tot nu toe zijn er geen andere meldingen van patiënten in de omgeving.

Onderzoek bij dieren

Alle bedrijven met melkgeiten of melkschapen die onder de vaccinatieplicht vallen in de buurt van de woning van de patiënten hebben hun dieren gevaccineerd tegen Q-koorts. In de omgeving van het gezin worden ook vleesschapen gehouden. Bij een bedrijf waar recent schapen hebben gelammerd, is onderzoek gedaan. Daar is bij enkele schapen de Q-koorts bacterie gevonden. Er is echter geen verband aangetoond tussen Q-koorts bij deze vleesschapen en de patiënten. Uit voorzorg worden de schapen op het bedrijf waar de Q-koortsbacterie is gevonden gevaccineerd.

Er wordt verder onderzoek gedaan om de bron op te sporen, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Het is echter niet zeker of de bron ooit werkelijk te achterhalen is. De bacterie komt wijdverspreid en algemeen voor.

Vaccineren van dieren tegen Q-koorts

Vleesschapen zijn zelden de oorzaak van besmettingen van Q-koorts bij mensen. In Nederland uitgevoerd onderzoek geeft geen aanwijzingen dat bedrijven met vleesschapen een risico vormen voor Q-koortsbesmettingen bij mensen in de omgeving van de bedrijven. Daarbij speelt een rol dat vleesschapen op een andere manier gehouden worden (in de wei, met minder grote groepen drachtige dieren). Daarom geldt er geen vaccinatieplicht voor vleesschapen.

Bij verdere vragen kan contact opgenomen worden met het team Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 – 308 33 61.

Algemene informatie over Q-koorts: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts. 

 

 

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ