Resultaten vijfde ronde gedragsonderzoek corona bekend

maandag, 27 juli 2020

Resultaten

De deelnemers aan het gedragsonderzoek rondom corona geven aan sinds de versoepelingen meer sociale contacten te hebben. Het sociaal en mentaal welzijn is toegenomen. Daarnaast sporten en bewegen mensen wat meer. Dat zijn positieve ontwikkelingen.

We zien echter ook dat meer mensen COVID-19 als ernstig ervaren en een 2e golf (zeer) waarschijnlijk achten.

Dit blijkt uit de vijfde ronde van het vragenlijstonderzoek van RIVM en de regionale GGD’en. In het onderzoeksverslag worden resultaten getoond op basis van alle deelnemers van de vijfde ronde van 8 tot en met 12 juli. Daarnaast worden vergelijkingen gedaan op basis van de deelnemers die aan de voorgaande rondes hebben meegedaan. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. De cijfers zijn verzameld in de week vóór de toename in infecties.

Minder mensen vermijden drukke plekken

Mensen blijven de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen, grotendeels naleven. Het vasthouden aan de regels die met het sociale leven te maken hebben, gaat minder goed. Op veel plekken houden steeds minder mensen 1,5 meter afstand -  op het werk, thuis, bij contact met familie, in de horeca - plekken waar op dit moment vaker nieuwe infecties plaatsvinden. Minder mensen vermijden drukke plekken.

Ondertussen gaan veel mensen met klachten die op een COVID-19 infectie kunnen wijzen, toch naar het werk, de supermarkt, of de horeca. En veel mensen met klachten laten zich nog niet testen, al is er wel een toename van het aantal testen te zien.

Regionale resultaten

De regionale resultaten van dit vijfde gedragsonderzoek zijn te vinden op dashboard Eengezonderhollandsmidden.nl.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie