Hecht, de nieuwe naam voor RDOG Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden heet vanaf vandaag Hecht. Hecht is een deskundige partner in de zorg- en veiligheidsketen met een duidelijk doel: alles wat wij doen draagt bij aan een beter leven van de inwoners van de regio Hollands Midden. 
Lees voor

Hiermee bedoelen we meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Dit doen we met meer dan 1.200 medewerkers die werken in opdracht van publieke partijen en die met trots hun maatschappelijke rol vervullen. 

Hecht verbindt

Directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw: “De  focus voor Hecht ligt op samen dat ene doel bereiken: een beter leven in Hollands Midden. Dit doen we door te werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. De nieuwe naam geeft aan hoe wij willen werken aan dit doel en wat wij belangrijk vinden.”

“Onze ambities reiken verder dan de beschrijvende naam die de RDOG HM kenmerkte”, aldus algemeen directeur Dennis Christmas. “Wij geloven dat wij alleen sámen met ketenpartners, sámen met de klant, sámen met onze opdrachtgevers effectief kunnen werken. Wij hechten grote waarde aan die samenwerking.”

Dennis vervolgt: “Hecht verbindt ook de interne organisatie. Door Hecht visueel toe te voegen aan ieder label dat wij in de regio voeren wordt het onderlinge verband van de organisatieonderdelen en ieders bijdrage aan dat ene doel benadrukt.”

Over Hecht

Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden, Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Publicatie datum: 25 oktober 2021 16:37